Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Stypendia techniczne

Uchwała nr XIX/311/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za innowacyjną myśl techniczną uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 499)

rozmiar: 274,25 KB PDF pobierz

Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr NK-II.4131.16.2020.AK z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1104)

rozmiar: 304,85 KB PDF pobierz

Lista stypendystów za innowacyjną myśl techniczną za rok szkolny 2018/2019

rozmiar: 4,01 MB PDF pobierz
Do góry