Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Stypendia techniczne

Uchwała nr XIX/311/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za innowacyjną myśl techniczną uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 499)

rozmiar: 274,25 KB PDF pobierz

Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr NK-II.4131.16.2020.AK z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1104)

rozmiar: 304,85 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 421/2020 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu działania Kapituły ds. stypendiów za innowacyjną myśl techniczną uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium za innowacyjną myśl techniczną uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom

rozmiar: 2,33 MB PDF pobierz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 421 Wniosek o przyznanie stypendium za innowacyjną myśl techniczną

rozmiar: 72 KB DOC pobierz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 421 Formularz dane stypendysty

rozmiar: 34 KB DOC pobierz

Informacja do dyrektorów Szkół

rozmiar: 1,17 MB PDF pobierz

Lista stypendystów za innowacyjną myśl techniczną za rok szkolny 2019/2020

rozmiar: 1,98 MB PDF pobierz
Do góry