Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Stypendia naukowe

Uchwała nr XIX/310/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 498)

rozmiar: 272,63 KB PDF pobierz

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NK-II.4131.15.2020.AK Wojewody Podlaskiego z dnia 18 lutego 2020 r. (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1118)

rozmiar: 229,92 KB PDF pobierz

Lista stypendystów za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2019-2020

rozmiar: 3,63 MB PDF pobierz
Do góry