• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Stypendia naukowe

Informacja - stypendia naukowe 2022/2023

rozmiar: 962,93 KB PDF pobierz

Wniosek - stypendium naukowe 2022/2023

rozmiar: 26,22 KB DOCX pobierz

Dane stypendysty do umowy

rozmiar: 17,64 KB DOCX pobierz

Obwieszczenie Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 520) (do odczytu)

rozmiar: 1,97 MB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 420/2020 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu działania Kapituły ds. stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium

rozmiar: 4,84 MB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 420/2020 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu działania Kapituły ds. stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium (do odczytu)

rozmiar: 31,67 KB DOCX pobierz

Informacja do dyrektorów szkół 2021/2022 - stypendia naukowe

rozmiar: 1008,49 KB PDF pobierz

Wniosek stypendium naukowe 2021/2022

rozmiar: 25,94 KB DOCX pobierz

Dane stypendysty do umowy 2021/2022

rozmiar: 17,64 KB DOCX pobierz

Lista stypendystów 2021/2022 - stypendia naukowe

rozmiar: 2,39 MB PDF pobierz

Departament Edukacji

ul. Legionowa 7,
15-281 Białystok
tel.: 85 869 6358
tel. sekr.: 85 869 6330

Do góry