Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Stypendia naukowe

Uchwała Nr LIV-634/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów

rozmiar: 43,01 KB PDF pobierz

Uchwała Nr IX-64/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 marca 2011 r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów

rozmiar: 35,24 KB PDF pobierz

Zał. Nr 2 Formularz -Dane stypendysty

rozmiar: 16,38 KB DOCX pobierz

Zarządzenie Nr 595/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu działania Kapituły ds. stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz ustalenia wzoru formularza wniosku o przyznanie stypendium

rozmiar: 233,41 KB PDF pobierz

Pismo do Dyrektorów szkół - stypendia naukowe

rozmiar: 56,23 KB PDF pobierz

Zał. Nr 1 do ZPMB Wniosek o przyznanie stypendium

rozmiar: 30,51 KB DOCX pobierz

Lista stypendystów za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2019-2020

rozmiar: 3,63 MB PDF pobierz
Do góry