Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Stypendia naukowe

Obwieszczenie Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 520) (do odczytu)

rozmiar: 1,97 MB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 420/2020 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu działania Kapituły ds. stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium

rozmiar: 4,84 MB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 420/2020 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu działania Kapituły ds. stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium (do odczytu)

rozmiar: 31,67 KB DOCX pobierz

Zał. Nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium

rozmiar: 25,95 KB DOCX pobierz

Zał. Nr 2 Dane stypendysty do umowy

rozmiar: 17,8 KB DOCX pobierz

Lista stypendystów za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2020/2021

rozmiar: 1,61 MB PDF pobierz

Lista stypendystów za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2020/2021 (do odczytu)

rozmiar: 14,89 KB DOCX pobierz
Do góry