Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Stypendia naukowe

Uchwała nr XIX/310/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 498)

rozmiar: 272,63 KB PDF pobierz

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NK-II.4131.15.2020.AK Wojewody Podlaskiego z dnia 18 lutego 2020 r. (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1118)

rozmiar: 229,92 KB PDF pobierz

Uchwała nr XXV/379/20 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 2582)

rozmiar: 403,21 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 420/2020 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu działania Kapituły ds. stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium

rozmiar: 4,84 MB PDF pobierz

Zał. Nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium

rozmiar: 25,95 KB DOCX pobierz

Zał. Nr 2 Dane stypendysty do umowy

rozmiar: 17,8 KB DOCX pobierz

Pismo do szkół - stypendia naukowe - nabór wniosków

rozmiar: 1,19 MB PDF pobierz

Wniosek stypendium naukowe na rok szkolny 2020/2021

rozmiar: 26,16 KB DOCX pobierz

Lista stypendystów za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2020/2021

rozmiar: 1,61 MB PDF pobierz
Do góry