• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Stypendia naukowe

Lista stypendystów 2023 r. (skan)

rozmiar: 2,91 MB PDF pobierz

Lista stypendystów 2023 r. (do odczytu)

rozmiar: 18,53 KB DOCX pobierz

Informacja do szkół (skan)

rozmiar: 966,27 KB PDF pobierz

Informacja do szkół (do odczytu)

rozmiar: 71,5 KB DOC pobierz

Wniosek stypendium naukowe 2023/2024 (do odczytu)

rozmiar: 26,02 KB DOCX pobierz

Dane stypendysty do umowy (do odczytu)

rozmiar: 17,64 KB DOCX pobierz

Obwieszczenie Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 520) (do odczytu)

rozmiar: 1,97 MB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 420/2020 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu działania Kapituły ds. stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium

rozmiar: 4,84 MB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 420/2020 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu działania Kapituły ds. stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium (do odczytu)

rozmiar: 31,67 KB DOCX pobierz

Zarządzenie Nr 713/23 Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce (do odczytu)

rozmiar: 35,5 KB DOC pobierz

Zarządzenie Nr 713/23 Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce

rozmiar: 600,55 KB PDF pobierz

Lista stypendystów 2022/2023 - stypendia naukowe (skan)

rozmiar: 1,67 MB PDF pobierz

Lista stypendystów 2022/2023 - stypendia naukowe (do odczytu)

rozmiar: 18,64 KB DOCX pobierz

Lista stypendystów 2021/2022 - stypendia naukowe (skan)

rozmiar: 2,39 MB PDF pobierz

Lista stypendystow 2021/2022 stypendia naukowe (do odczytu)

rozmiar: 18,67 KB DOCX pobierz

Departament Edukacji

ul. Legionowa 7,
15-281 Białystok
tel.: 85 869 6358
tel. sekr.: 85 869 6330

Do góry