Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Niepublicze szkoły zawodowe

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

ul. Krakowska 9
15-875 Białystok
tel.: 85 749 9430
wsmed.edu.pl

Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 77
15-003 Białystok
tel.: 85 675 2491
www.zdz.bialystok.pl

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy AKTYWNI w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 40
15-741 Białystok
tel.: 537 444 774
www.aktywni.bialystok.pl

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy "Jasny Cel" w Białymstoku\

ul. Bukowskiego 4
15-066 Białystok
tel.: 85 732 23 45

Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Białymstoku

ul. Kazimierza Pułaskiego 96
15-338 Białystok
tel.: 85 749 7870
www.ostokta.pl

Policealne Studium Farmaceutyczne ESAN w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 40
15-741 Białystok
tel.: 85 664 1099
www.esan.edu.pl

Studium Medyczne TEB Edukacja w Białymstoku

ul. Choroszczańska 31
15-732 Białystok
tel.: 85 744 3985
www.teb.pl

Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku

ul. Ciepła 40
15-472 Białystok
tel.: 753 882 12
www.infotech.edu.pl

Technikum Służb Mundurowych WSAP w Białymstoku

ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6
15-567 Białystok
tel.: 85 732 1293
wsap.edu.pl/wsap

Technikum TEB Edukacja w Białymstoku

ul. Choroszczańska 31
15-093 Białystok
tel.: 85 744 3985
www.teb.pl

Technikum Usług Fryzjerskich "DEHAG extra" w Białymstoku

ul. Krakowska 9
15-875 Białystok
tel.: 85 749 9446
www.dehagextra.pl

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 77
15-003 Białystok
tel.: 85 675 2491
www.zdz.bialystok.pl

Do góry