• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Edukacja

Informacje dot. jednostek niepublicznych

Najważniejsze akty prawne dotyczące niesamorządowych jednostek oświatowych:

  • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020 poz. 17 j.t.)
  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 ze zm.)
  • Uchwała Nr XII/193/19 Rady Miasta Białystok z 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Warunki uzyskania dotacji:

Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020 poz. 17 j.t.) oraz uchwały Nr XII/193/19 Rady Miasta Białystok z 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacje przekazywane są pod warunkiem:

W przypadku szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Białystok:

  1. Złożenia wniosku o udzielenie dotacji (zał. nr 1 ww. uchwały) w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w:
  • Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7

lub

  • Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul. Słonimska 1.
  1. Przekazania danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Warunku przekazania danych do systemu SIO nie stosuje się do szkół i placówek niepublicznych, które rozpoczynają działalność po 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, a które uzyskały wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Białystok do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Dotacja wypłacana jest w dwunastu częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, przy czym części za styczeń i grudzień przekazywane są odpowiednio do 20 stycznia oraz do 15 grudnia.

Dotacja obliczana jest na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów, sporządzanej wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca i składanej, w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przez organ prowadzący do 6 dnia miesiąca.

Dane o uczniach, będące podstawą sporządzenia ww.  informacji, organ prowadzący szkołę/placówkę rejestruje w aplikacji ODPN (od 1 dnia do 5 dnia miesiąca).

Kwoty dotacji w roku 2024 (skan)

rozmiar: 3.18 MB PDF pobierz

Kwoty dotacji w roku 2024 (do odczytu)

rozmiar: 245.56 KB PDF pobierz

Kwoty dotacji w roku 2023 (skan)

rozmiar: 2.29 MB PDF pobierz

Kwoty dotacji w roku 2023 (do odczytu)

rozmiar: 240.64 KB PDF pobierz

Uchwała Nr XII/193/19 Rady Miasta Białystok z 18 czerwca 2019 r. (do odczytu)

rozmiar: 1.47 MB PDF pobierz

Załącznik Nr 1

rozmiar: 42.03 KB DOCX pobierz

Załącznik Nr 2

rozmiar: 38.53 KB DOCX pobierz

Załącznik Nr 2a

rozmiar: 41.75 KB DOCX pobierz

Załącznik Nr 2b

rozmiar: 39.76 KB DOCX pobierz

Załącznik Nr 3

rozmiar: 30 KB DOC pobierz

Załącznik Nr 4

rozmiar: 37.81 KB DOCX pobierz

Załącznik Nr 5

rozmiar: 72 KB DOC pobierz

Załącznik Nr 6

rozmiar: 64.5 KB DOC pobierz

Dane kontaktowe

Departament Edukacji

ul. Legionowa 7, 
15-281 Białystok

tel.:  85 869 6362
tel.:  85 869 6330
fax:  85 869 6332
edukacja@um.bialystok.pl

Do góry