• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Publiczne jednostki oświatowe

Szkoły Zawodowe

Statut jednostki oświatowejTechnikum Zawodowe Nr 1 w Białymstoku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 1
15-762 Białystok
tel.: 85 653 0073
zsoit@um.bialystok.pl
www.zsoit.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejTechnikum Nr 2 w Białymstoku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

ul. Świętojańska 1
15-082 Białystok
tel.: 85 741 6143
zsz2@um.bialystok.pl
www.zsz2.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejTechnikum Nr 3 w Białymstoku Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
tel.: 85 742 1213
zst@um.bialystok.pl
www.zst.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejTechnikum Nr 4 w Białymstoku Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku

ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26
15-567 Białystok
tel.: 85 741 1075
zsr@um.bialystok.pl
www.zsrckp.pl

Statut jednostki oświatowejTechnikum Nr 5 w Białymstoku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 40
15-741 Białystok
tel.: 85 653 2455
zsz5@um.bialystok.pl
zsz5.pl

Statut jednostki oświatowejTechnikum Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 57
15-002 Białystok
tel.: 85 675 2533
zstio@um.bialystok.pl
www.zstio.net.pl

Statut jednostki oświatowejTechnikum Budowlano-Geodezyjne w Białymstoku Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

ul. Słonimska 47/1
15-029 Białystok
tel.: 85 732 6306
zsbg@um.bialystok.pl
www.zsbg.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejTechnikum Elektryczne w Białymstoku Zespołu Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
15-111 Białystok
tel.: 85 651 2174
zse@um.bialystok.pl
www.zse.biaman.pl

Statut jednostki oświatowejTechnikum Gastronomiczne w Białymstoku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

ul. Knyszyńska 12
15-702 Białystok
tel.: 85 651 3854
zsg@um.bialystok.pl
www.zsg.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejTechnikum Handlowo-Ekonomiczne w Białymstoku Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

ul. Gen. Józefa Bema 105
15-370 Białystok
tel.: 85 742 2230
zshe@um.bialystok.pl
www.ekonomik.bialystok.pl

 


 

Statut jednostki oświatowejTechnikum Mechaniczne w Białymstoku Zespołu Szkół Mechanicznych  im. św. Józefa w Białymstoku

ul. Władysława Broniewskiego 14
15-748 Białystok
tel.: 85 651 3479
zsm@um.bialystok.pl
www.mechaniak.com.pl

Statut jednostki oświatowejSzkoła Policealna Nr 1 Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

ul. Słonimska 47/1
15-029 Białystok
tel.: 85 732 6306
zsbg@um.bialystok.pl
www.zsbg.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejSzkoła Policealna Nr 6 Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
tel.: 85 742 1213
zst@um.bialystok.pl
www.zst.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejBranżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Białymstoku Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
15-111 Białystok
tel.: 85 651 2174
zse@um.bialystok.pl
www.zse.biaman.pl

Statut jednostki oświatowejBranżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Białymstoku Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego im. św. Józefa w Białymstoku

ul. Władysława Broniewskiego 14
15-748 Białystok
tel.: 85 651 3479
zsm@um.bialystok.pl
www.mechaniak.com.pl

Statut jednostki oświatowejBranżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Białymstoku Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
tel.: 85 742 1213
zst@um.bialystok.pl
www.zst.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejBranżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Białymstoku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

ul. Knyszyńska 12
15-702 Białystok
tel.: 85 651 3854
zsg@um.bialystok.pl
www.zsg.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejBranżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Białymstoku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 40
15-741 Białystok
tel.: 85 653 2455
zsz5@um.bialystok.pl
zsz5.pl

Statut jednostki oświatowejBranżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Białymstoku Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

ul. Gen. Józefa Bema 105
15-370 Białystok
tel.: 85 742 2230
zshe@um.bialystok.pl
www.ekonomik.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejBranżowa Szkoła I stopnia Nr 7 w Białymstoku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 57
15-002 Białystok
tel.: 85 675 2533
zstio@um.bialystok.pl
www.zstio.net.pl

 


 

Statut jednostki oświatowejBranżowa Szkoła I stopnia Nr 8 w Białymstoku Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku

ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26
15-567 Białystok
tel.: 85 741 1075
zsr@um.bialystok.pl
www.zsrckp.pl

Statut jednostki oświatowejBranżowa Szkoła I stopnia Nr 9 w Białymstoku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

ul. Świętojańska 1
15-082 Białystok
tel.: 85 741 6143
zsz2@um.bialystok.pl
www.zsz2.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejBranżowa Szkoła I stopnia Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej w Białymstoku Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 28
15-703 Białystok
tel.: 85 742 2569
zs16@um.bialystok.pl
www.zs16.pl

Statut jednostki oświatowejSzkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1 w Białymstoku Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 28
15-703 Białystok
tel.: 85 742 2569
zs16@um.bialystok.pl
www.zs16.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Władysława Kikolskiego w Białymstoku, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2 w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 40
15-741 Białystok
tel.: 85 654 01 63
sosw@um.bialystok.pl
www.sosw.bialystok.pl

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10 w Białymstoku Zespołu Szkół nr 10 w Białymstoku

(Organ prowadzący: Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowego Terenowego Oddziału w Białystoku)
ul. Choroszczańska 29
15-732 Białystok
tel.: 85 654 1630
zsbialystok.edu.pl

Do góry