• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Publiczne jednostki oświatowe

Placówki Pozaszkolne

Statut jednostki oświatowejBursa Szkolna Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku

ul. Dobra 3
15-034 Białystok
tel.: 85 732 6989
bursa@um.bialystok.pl
www.bursaszkolna.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejCentrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Białymstoku

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
15-111 Białystok
tel.: 85 651 2174
zse@um.bialystok.pl
www.zse.biaman.pl

Statut jednostki oświatowejCentrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Białymstoku

ul. Władysława Broniewskiego 14
15-748 Białystok
tel.: 85 651 3479
zsm@um.bialystok.pl
www.mechaniak.com.pl

Statut jednostki oświatowejCentrum Kształcenia Zawodowego Nr 3 w Białymstoku

ul. Knyszyńska 12
15-702 Białystok
tel.: 85 651 3854
zsg@um.bialystok.pl
www.zsg.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejCentrum Kształcenia Zawodowego Nr 4 w Białymstoku Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Władysława Bryły w Białymstoku

ul. Słonimska 47/1
15-029 Białystok
tel.: 85 732 6306
zsbg@um.bialystok.pl
www.zsbg.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejCentrum Kształcenia Zawodowego Nr 5 w Białymstoku

ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26
15-567 Białystok
tel.: 85 741 1075
zsr@um.bialystok.pl
www.zsrckp.pl

Statut jednostki oświatowejCentrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Białymstoku Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
tel.: 85 742 1213
zst@um.bialystok.pl
www.zst.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejMłodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku

ul. Warszawska 79A
15-201 Białystok
tel.: 85 732 9049
zpo2@um.bialystok.pl
www.mdk.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejMiejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 1
15-762 Białystok
tel.: 85 668 3273 (74)
modm@um.bialystok.pl
www.modm.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejMiędzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 28
15-703 Białystok
tel.: 85 651 1936
mos@um.bialystok.pl
www.mos.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku

ul. Piotrkowska 2
15-436 Białystok
tel.: 85 744 5317
ppp1@um.bialystok.pl
www.poradnia.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku

ul. Mazowiecka 35
15-301 Białystok
tel.: 85 742 3434
ppp2@um.bialystok.pl
ppp2.eu

Statut jednostki oświatowejSamorządowe Ognisko Baletowe w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku

ul. Bohaterów Monte Cassino 25
15-873 Białystok
tel.: 85 748 2120
zpo2@um.bialystok.pl
www.sob.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 40
15-741 Białystok
tel.: 85 654 0163
sosw@um.bialystok.pl
www.sosw.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejSpecjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku

ul. Adama Mickiewicza 31/2
15-213 Białystok
tel.: 85 732 8666
sppp@um.bialystok.pl
www.sppp.bialystok.pl

Statut jednostki oświatowejSzkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie” Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku

ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 7B
15-443 Białystok
tel.: 85 652 4250
ssm@um.bialystok.pl
www.hostelpodlasie.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi

(Organ prowadzący: Fundacja Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej)
ul. Witolda Sławińskiego 12
15-349 Białystok
tel.: 607 503 423
fundacja_pe@wp.pl
www.fundacjapolskaedukacja.pl

Do góry