• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Placówki Pozaszkolne

Satut jdnostki oświatowejBursa Szkolna w Białymstoku

ul. Dobra 3
15-034 Białystok
tel.: 85 732 6989
bursa@um.bialystok.pl
www.bursaszkolna.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejMłodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

ul. Warszawska 79A
15-201 Białystok
tel.: 85 732 9049
mdk@um.bialystok.pl
www.mdk.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejMiejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 1
15-762 Białystok
tel.: 85 668 3273 (74)
modm@um.bialystok.pl
www.modm.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejMiędzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 28
15-703 Białystok
tel.: 85 651 1936
mos@um.bialystok.pl
www.mos.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejOśrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

ul. Knyszyńska 12
15-702 Białystok
tel.: 85 651 3854
zsg@um.bialystok.pl
www.zsg.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejOśrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
tel.: 85 742 1213
zst@um.bialystok.pl
www.zst.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku

ul. Piotrkowska 2
15-436 Białystok
tel.: 85 744 5317
ppp1@um.bialystok.pl
www.poradnia.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku

ul. Mazowiecka 35
15-301 Białystok
tel.: 85 742 3434
ppp2@um.bialystok.pl
ppp2.eu

Satut jdnostki oświatowejSamorządowe Ognisko Baletowe w Białymstoku

ul. Bohaterów Monte Cassino 25
15-873 Białystok
tel.: 85 748 2120
sob@um.bialystok.pl
www.sob.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 40
15-741 Białystok
tel.: 85 654 0163
sosw@um.bialystok.pl
www.sosw.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejSpecjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku

ul. Adama Mickiewicza 31/2
15-213 Białystok
tel.: 85 732 8666
sppp@um.bialystok.pl
www.sppp.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejSzkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku

ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 7B
15-443 Białystok
tel.: 85 652 4250
ssm@um.bialystok.pl
www.hostelpodlasie.pl

Specjalistyczna Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku dla dzieci ze spektrum autyzmu

(Organ prowadzący: Karol Halicki)
ul. Blokowa 4 lok.4
15-788 Białystok
tel.: 695 080 009
sekretariat@poradniadziecieca.pl
www.poradniadziecieca.pl

Do góry