• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Nagrody

Zarządzenie nr 344/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku przyznawanej dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku za ich osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze (skan)

rozmiar: 242,52 KB PDF pobierz

Zarządzenie nr 344/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku przyznawanej dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku za ich osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze (do odczytu)

rozmiar: 30 KB DOC pobierz

1. Zarządzenie Nr 817/19 Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie przyznania wyróżnienia Nauczyciel Mądry Sercem (skan)

rozmiar: 413,65 KB PDF pobierz

1. Zarządzenie Nr 817/19 Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie przyznania wyróżnienia Nauczyciel Mądry Sercem (do odczytu)

rozmiar: 55,5 KB DOC pobierz

2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia Nauczyciel Mądry Sercem

rozmiar: 31,5 KB DOC pobierz

3. Oświadczenie-zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do wniosku o przyznanie wyróżnienia Nauczyciel Mądry Sercem

rozmiar: 32 KB DOC pobierz

4. Uchwała w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostakach organizacyjnych Miasta Białegostoku za ich osiagnięcia dydaktyczno-wychowawcze (do odczytu)

rozmiar: 318,42 KB PDF pobierz

5. Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku dla nauczycieli w tym nauczycieli na stanowiskach kierowniczych

rozmiar: 52 KB DOC pobierz

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku

rozmiar: 18,91 KB DOCX pobierz

Dane kontaktowe

Departament Edukacji

ul. Legionowa 7, 
15-281 Białystok

tel.:  85 869 6330 
fax  85 869 6332
edukacja@um.bialystok.pl

Do góry