• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Edukacja

Telefony do EDU

Departament Edukacji
ul. Legionowa 7

Pokój

Telefon

Dyrektor

107

85 869 6354

I Zastępca Dyrektora

108

85 869 6394

II Zastępca Dyrektora

118

85 869 6367

Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych (EDU-VII)

105

85 869 6330

Punkt przyjęć dokumentów (EDU-VII)

17

85 869 6375

85 869 6336

Referat Finansowania Oświaty (EDU-II)

Kierownik Referatu

111

85 869 6335

Finansowanie przedszkoli (nr 1 - 31), poradni, szkól specjalnych, ZS nr 15, ZPO nr 1, BCE

Finansowanie zespołów szkolno-przedszkolnych, szkół podstawowych (nr 34 -52)

111

85 869 6339

85 869 6365

Finansowanie przedszkoli (nr 14 - 47), ZPO nr 2, MOS

Finansowanie przedszkoli (nr 48 - 82), zespołów przedszkoli

112

85 869 6376

85 869 6382

Finansowanie przedszkoli (nr 1 - 12), szkół zawodowych, kształcenia młodocianych

Finansowanie liceów ogólnokształcących, zespołów szkół ogólnokształcących, ZPSW, SOSW

113

85 869 6338

85 869 6337

Pozyskiwanie środków na oświatę

114

85 869 6361

85 869 6473

Referat ds. Niesamorządowych Jednostek Oświatowych (EDU-III)

Kierownik Referatu

102

85 869 6362

Ewidencja szkół i placówek

104

85 869 6334

Finansowanie placówek niepublicznych

103
104

85 869 6341
85 869 6396
85 869 6357
85 869 6348

Samodzielne stanowisko analityczno – prawne (EDU-V)

Samodzielne stanowisko

13

85 869 6343

Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. kadr oświatowych (EDU-VI)

Samodzielne stanowiska

109

85 869 6346
85 869 6387

Referat Organizacji Przedszkoli i Szkół (EDU-VIII)

Kierownik Referatu

5

85 869 6363

Organizacja przedszkoli

4

85 869 6370
85 869 6340
85 869 6492
85 869 7386

Organizacja przedszkoli, programy wychowawcze i edukacyjne

2

85 869 6350

Organizacja szkół podstawowych

3

85 869 6333
85 869 6347

Organizacja szkół podstawowych, awans zawodowy

2

85 869 6342

Referat Organizacji Szkół Ponadpodstawowych i Wspomagania Edukacji (EDU-IX)

Kierownik Referatu

108

85 869 6394

Organizacja szkół zawodowych

7

85 869 6344

Organizacja liceów ogólnokształcących

7

85 869 6345

Organizacja szkół specjalnych, kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych

8

85 869 6360

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, stypendia naukowe, organizacja liceów ogólnokształcących

10

85 869 6358

Stypendia techniczne, stypendia artystyczne, organizacja poradni psychologiczno-pedagogicznych, obowiązek nauki

10

85 869 7512

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych, ewidencja umów najmu, dzierżawy i użyczenia w jednostkach oświatowych, organizacja szkół zawodowych

8

85 869 6349

Samodzielne stanowisko ds. oprogramowania i Systemu Informacji Oświatowej (EDU-X)

Samodzielne stanowisko

13

85 869 6353

Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. remontowo – budowlanych (EDU-XI)

Samodzielne stanowiska

12

85 869 6355
85 869 6331

Dane kontaktowe

Departament Edukacji

ul. Legionowa 7, 
15-281 Białystok

tel.: 85 869 6330
fax  85 869 6332
edukacja@um.bialystok.pl

Do góry