Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Telefony do EDU

Departament Edukacji
ul. Legionowa 7

Pokój

Telefon
Dyrektor 107 85 869 6331
Zastępca Dyrektora 108 85 869 6354

Sam. stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych (EDU-VII)

105

85 869 6330
85 869 6332
FAX

Punkt przyjęć dokumentów

118 85 869 6375
Referat Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych (EDU-IX)
p.o. Kierownika Referatu 5 85 869 6333

Organizacja Przedszkoli

4 85 869 6348
85 869 6370

Organizacja Szkół Podstawowych

3 85 869 6346

Organizacja Szkół Zawodowych, Organizacja Placówek Oświatowo-Wychowawczych

2

85 869 6344

Organizacja Liceów Ogólnokształcących, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bursa Szkolna

2 85 869 6345

Kierowanie nieletnich do MOW, Organizacja Szkół Specjalnych

4

85 869 6360

Referat Finansowania Oświaty (EDU-X)
 Kierownik Referatu 109 85 869 6335

Finansowanie Publicznego Gimnazjum Nr 4, Szkół Zawodowych, Bursy Szkolnej, Kształcenia Młodocianych i Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli

111 85 869 6335

Finansowanie Przedszkoli (od 1 do 43)

Finansowanie Przedszkoli (od 44 do 68), Szkół Specjalnych i Placówek Pracy Pozaszkolnej

112

85 869 6365

85 869 6339

Finansowanie Szkół Podstawowych 111 85 869 6337

Finansowanie Liceów Ogólnokształcących,  Zespołów Szkół Ogólnokształcących, Przedszkoli (od 69 do 82) i MODM

111

85 869 6338

Finansowanie Placówek Niepublicznych

113

85 869 6357
85 869 6396

Pozyskiwanie środków na oświatę

114

85 869 6362
85 869 6361

Referat Kadr Oświatowych (EDU-XI)
Kierownik Referatu 102 85 869 6340

Kadry

104 85 879 7386

Kadry, Szkoły Niepubliczne, Scentralizowany Fundusz Świadczeń Socjalnych

104
103

85 869 6341
85 869 6359

Awans Zawodowy

104 85 869 6342
Referat Wspomagania Edukacji (EDU-XII)
Kierownik Referatu 9 85 869 6353

Remont i modernizacja jednostek oświatowych

7 85 869 6355

Stypendia

8

85 869 6387

Finansowanie Stypendiów i Zasiłków Szkolnych

8

85 869 6382

Programy Wychowawcze i Edukacyjne Analiza Oświaty 8 85 869 6350

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych

17

85 869 6349

System Informacji Oświatowej,
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

10

85 869 6358

Samodzielne stanowisko analityczno-prawne (EDU-XIII)
Samodzielne stanowisko 13 85 869 6343
Samodzielne stanowisko ds. promocji działań prospołecznych (EDU-XIV)
Samodzielne stanowisko 12 85 869 6363

Do góry