• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Telefony do EDU

Departament Edukacji
ul. Legionowa 7

Pokój

Telefon

Dyrektor

107

85 869 6354

Zastępca Dyrektora

108

85 869 6335

II Zastępca Dyrektora

118

85 869 6394

Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych (EDU-VII)

105

85 869 6330
85 869 6332
FAX

Punkt przyjęć dokumentów (EDU-VII)

17

85 869 6375

Referat Finansowania Oświaty (EDU-II)

Kierownik Referatu

112

85 869 6367

Finansowanie przedszkoli (od 1 do 47), MODM, fundusz zdrowotny nauczycieli

Finansowanie przedszkoli od 48 do 82, zespoły przedszkoli

111

85 869 6376

85 869 6382

Finansowanie szkół zawodowych, kształcenie młodocianych, przedszkola samorządowe nr 1-12

113

85 869 6338

Finansowanie liceów ogólnokształcących, zespołów szkół ogólnokształcących, szkół podstawowych specjalnych

113

85 869 6337

Finansowanie szkół podstawowych (od 1 do 31)

111

85 869 6339

Finansowanie szkół podstawowych od 34 do 52 i zespołów szkolno- przedszkolnych

Finansowanie przedszkoli (od 69 do 82) szkół zawodowych i kształcenia młodocianych

111

85 869 6365

85 869 6376

Pozyskiwanie środków na oświatę

114

85 869 6361

Finansowanie stypendiów, programów wychowawczych i edukacyjnych, placówki pracy pozaszkolnej

114

85 869 6473

Referat ds. Niesamorządowych Jednostek Oświatowych (EDU-III)

p.o. Kierownik Referatu

102

85 869 6362

Ewidencja szkół i placówek

103

85 869 6334

Finansowanie placówek niepublicznych

104

85 869 6341
85 869 6396
85 869 6357

Samodzielne stanowisko analityczno – prawne (EDU-V)

Samodzielne stanowisko

13

85 869 6343

Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. kadr oświatowych (EDU-VI)

Samodzielne stanowiska

109

85 879 6346
85 869 6387

Referat Organizacji Przedszkoli i Szkół (EDU-VIII)

Kierownik Referatu

5

85 869 6363

Organizacja przedszkoli

2, 4

85 869 6370
85 869 6340
85 869 6350

Organizacja szkół podstawowych

2, 3

85 869 6333
85 869 6347
85 869 6342

Awans Zawodowy

2

85 869 6342


Programy edukacyjne i wychowawcze, wypoczynek letni i zimowy,

2

85 869 6350

Referat Organizacji Szkół Ponadpodstawowych i Wspomagania Edukacji (EDU-IX)

Kierownik Referatu

118

85 869 6394

Organizacja szkół zawodowych, obowiązek nauki

7

85 869 6344

Organizacja liceów ogólnokształcących, obowiązek nauki

7

85 869 6345

Organizacja szkół specjalnych, kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych

8

85 869 6360

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, stypendia naukowe i artystyczne

10

85 869 6358

Ewidencja umów najmu, dzierżawy i użyczenia w jednostkach oświatowych, stypendia techniczne, organizacja poradni psychologiczno-pedagogicznych

8

85 869 6336

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych

10

85 869 6349

Samodzielne stanowisko ds. oprogramowania i Systemu Informacji Oświatowej (EDU-X)

Samodzielne stanowisko

13

85 869 6353

Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. remontowo – budowlanych (EDU-XI)

Samodzielne stanowiska

12

85 869 6355
85 869 6331

Dane kontaktowe

Departament Edukacji

ul. Legionowa 7, 
15-281 Białystok

tel.: 85 869 6330
fax  85 869 6332
edukacja@um.bialystok.pl

Do góry