Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Telefony do EDU

 

Departament Edukacji
ul. Legionowa 7

Pokój

Telefon
Dyrektor 107 85 869 6331
Zastępca Dyrektora 108 85 869 6354

Sam. stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych (EDU-VII)

105

85 869 6330
85 869 6332
FAX

Punkt przyjęć dokumentów

118 85 869 6375
Referat Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych (EDU-I)
Kierownik Referatu 5 85 869 6363

Organizacja przedszkoli

4 85 869 6370
85 869 6340

Organizacja szkół podstawowych

3

85 869 6346
85 869 6347

Organizacja szkół zawodowych

2

85 869 6344

Organizacja liceów ogólnokształcących, poradni psychologiczno-pedagogicznych, Bursy Szkolnej

2 85 869 6345

Obowiązek szkolny i nauki, organizacja placówek oświatowo-wychowawczych

4

85 869 6333

Awans Zawodowy

12

85 869 6342

Kierowanie nieletnich do MOW, organizacja szkół specjalnych

12

85 869 6360

Referat Finansowania Oświaty (EDU-II)
Kierownik Referatu 113 85 869 6335

Finansowanie przedszkoli (od 1 do 43)

Finansowanie stypendiów, programów wychowawczych i edukacyjnych, szkół podstawowych (od 6 do 20)

111

85 869 6473

85 869 6382

Finansowanie liceów ogólnokształcących, zespołów szkół ogólnokształcących, zespołów szkolno-przedszkolnych, szkół podstawowych (od 1 do 5) i MODM

111

85 869 6338

Finansowanie szkół podstawowych (od 21 do 52) 111 85 869 6337

Finansowanie przedszkoli (od 44 do 68), Bursy Szkolnej, szkół specjalnych i placówek pracy pozaszkolne, fundusz zdrowotnego nauczycieli

Finansowanie przedszkoli (od 69 do 82) szkół zawodowych i kształcenia młodocianych

112

85 869 6339

85 869 6365

Pozyskiwanie środków na oświatę

114

85 869 6362
85 869 6361

Referat ds. Niesamorządowych Jednostek Oświatowych (EDU-III)
Kierownik Referatu 102 85 869 6367

Ewidencja szkół i placówek

103 85 879 6334

Finansowanie placówek niepublicznych

104

85 869 6341
85 869 6396
85 869 6357

Referat Wspomagania Oświaty (EDU-IV)
Kierownik Referatu 9 85 869 6353

Remont i modernizacja jednostek oświatowych

7 85 869 6355

System Informacji Oświatowej,
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, stypendia naukowe

8

85 869 6358

Ewidencja umów najmu, dzierżawy i użyczenia w jednostkach oświatowych, stypendia techniczne

8

85 869 6387

Programy edukacyjne i wychowawcze, wypoczynek letni i zimowy, stypendia artystyczne 118 85 869 6350

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych

10

85 869 6349

Samodzielne stanowisko analityczno-prawne (EDU-V)
Samodzielne stanowisko 13 85 869 6343
Sam. wieloosobowe stanowisko ds. kadr oświatowych (EDU-VI)
Samodzielne stanowiska 109
118
85 869 7386
85 869 6387

 

Do góry