• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Telefony do EDU

Departament Edukacji
ul. Legionowa 7

Pokój

Telefon

Dyrektor

107 85 869 6354

Zastępca Dyrektora

108 85 869 6335

Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych (EDU-VII)

105

85 869 6330
85 869 6332
FAX

Punkt przyjęć dokumentów (EDU-VII)

17 85 869 6375
Referat Finansowania Oświaty (EDU-II)

Kierownik Referatu

113 85 869 6367

Finansowanie przedszkoli (od 1 do 43)

Finansowanie stypendiów, programów wychowawczych i edukacyjnych, szkół podstawowych (od 6 do 20)

111

85 869 6473

85 869 6382

Finansowanie liceów ogólnokształcących, zespołów szkół ogólnokształcących, zespołów szkolno-przedszkolnych, szkół podstawowych (od 1 do 5) i MODM

111

85 869 6338

Finansowanie szkół podstawowych (od 21 do 52) 111 85 869 6337

Finansowanie przedszkoli (od 44 do 68), Bursy Szkolnej, szkół specjalnych i placówek pracy pozaszkolne, fundusz zdrowotnego nauczycieli

Finansowanie przedszkoli (od 69 do 82) szkół zawodowych i kształcenia młodocianych

112

85 869 6339

85 869 6365

85 869 6376

Pozyskiwanie środków na oświatę

114

85 869 6361

Referat ds. Niesamorządowych Jednostek Oświatowych (EDU-III)

p.o. Kierownik Referatu

102 85 869 6362

Ewidencja szkół i placówek

103 85 869 6334

Finansowanie placówek niepublicznych

104

85 869 6341
85 869 6396
85 869 6357

Samodzielne stanowisko analityczno – prawnej (EDU-V)

Samodzielne stanowisko

13 85 869 6343
Sam. wieloosobowe stanowisko ds. kadr oświatowych (EDU-VI)
Samodzielne stanowiska 109
118
85 879 7386
85 869 6387
Referat Organizacji Przedszkoli i Szkół (EDU-VIII)
Kierownik Referatu 5 85 869 6363

Organizacja przedszkoli

2, 4 85 869 6370
85 869 6340
85 869 6350

Organizacja szkół podstawowych

2, 3

85 869 6333
85 869 6347
85 869 6342

Awans Zawodowy

2

85 869 6342


Programy edukacyjne i wychowawcze, wypoczynek letni i zimowy,

2 85 869 6350
Referat Organizacji Szkół Ponadpodstawowych i Wspomagania Edukacjiy (EDU-IX)

p.o. Kierownik Referatu

9 85 869 6346

Organizacja szkół zawodowych, obowiązek nauki

7

85 869 6344

Organizacja liceów ogólnokształcących, obowiązek nauki

7 85 869 6345

Organizacja szkół specjalnych, kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych

8

85 869 6360

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, stypendia naukowe i artystyczne

10

85 869 6358

Ewidencja umów najmu, dzierżawy i użyczenia w jednostkach oświatowych, stypendia techniczne, organizacja poradni psychologiczno-pedagogicznych

8

85 869 6336

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych

10 85 869 6349
Samodzielne stanowisko ds. oprogramowania i Systemu Informacji Oświatowej (EDU-X)

Samodzielne stanowisko

12 85 869 6353
Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. remontowo – budowlanych (EDU-XI)

Samodzielne stanowisko

118 85 869 6355

 

Dane kontaktowe

Departament Edukacji

ul. Legionowa 7, 
15-281 Białystok

tel.: 85 869 6330
fax  85 869 6332
edukacja@um.bialystok.pl

Do góry