• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Strefa płatnego parkowania

Strefa Płatnego Parkowania w Białymstoku dzieli się na dwie podstrefy: Podstrefę A i Podstrefę B zróżnicowane pod względem wysokości opłat.

Mapa: Strefa Płatnego Parkowania

Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest wniesienie opłaty za postój niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu za cały przewidywany czas postoju poprzez:

  1. wykupienie biletu parkingowego w parkomacie z jednoznacznie określonym czasem postoju oraz numerem rejestracyjnym parkującego pojazdu,
  2. wniesienie opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych,
  3. wykupienie abonamentu mieszkańca,
  4. wykupienie abonamentu zwykłego,
  5. wniesienie opłaty ryczałtowej za zastrzeżenie stanowiska postojowego - "koperty" na podstawie zawartej umowy.

Podstawowe stawki opłat za postój pojazdu w Podstrefie A: 2,80 zł za pierwszą godzinę, 3,20 zł za drugą godzinę, 3,60 zł za trzecią godzinę oraz 2,80 zł za czwartą i każdą następną godzinę. Minimalny opłacony czas postoju wynosi 15 minut - 0,70 zł.

Podstawowe stawki opłat za postój pojazdu w Podstrefie B: 1,60 zł za pierwszą godzinę, 1,80 zł za drugą godzinę, 2,00 zł za trzecią godzinę oraz 1,60 zł za czwartą i każdą następną godzinę. Minimalny opłacony czas postoju wynosi 15 minut - 0,40 zł.

Pobór opłat: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00.

Wysokość opłaty dodatkowej za brak opłaty za postój pojazdu w SPP wynosi 100,00 zł. W przypadku uregulowania opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania-raportu opłata dodatkowa ulega zmniejszeniu i wynosi 60,00 zł.

Opłaty dodatkowe można regulować w kasie BSPP lub przekazać na rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. nr: 22 1240 5211 1111 0010 3555 6290 Urząd Miejski Departament Rachunkowości 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1. W tytule wpłaty należy podać nr rej. pojazdu i nr wezwania.

Dane do przelewu zagranicznego: BIC/SWIFT: PKOPPLPW, IBAN: PL22124052111111001035556290.

Odwołania od opłat dodatkowych są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania.

 

Mapa strefy płatnego parkowania w Białymstoku

rozmiar: 5.91 MB JPG pobierz

Wykaz ulic objętych strefą płatnego parkowania

rozmiar: 27.04 KB PDF pobierz

Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Białymstoku

rozmiar: 705.44 KB PDF pobierz

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

ul. Lipowa 18
15-427 Białystok
bspp@um.bialystok.pl
tel.:
85 869 6713,
85 869 6716,
85 869 6719.

Kasa

ul. Lipowa 18
15-427 Białystok
tel.: 85 869 6770

Do góry