• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Stawki opłat

Stawki opłat za postój

Wysokość stawek opłat za postój pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

L.p.
OPŁATY 
Kwota w złotych 
Podstrefa A 
Podstrefa B 
1
opłata za postój pojazdu do 15 minut
0,70
0,40
2
opłata za pierwszą godzinę postoju pojazdu
2,80
1,60
3
opłata za drugą godzinę postoju pojazdu 3,20 1,80
4
opłata za trzecią godzinę postoju pojazdu
3,60
2,00
5
opłata za czwartą i każdą następną godzinę postoju pojazdu
2,80
1,60

Pobór opłat - poniedziałek - piątek w godz. 9:00-17:00.

 
Wysokość opłat abonamentowych, ryczałtowych oraz zerowa stawka opłat

L.p.
OPŁATY 
Kwota w złotych 
Podstrefa A 
Podstrefa B 
abonament mieszkańca (miesięczny) 
12,00 
7,00 
abonament mieszkańca (półroczny) 
60,00 
35,00 
abonament mieszkańca (roczny) 
110,00 
60,00 
abonament zwykły (miesięczny) 
280,00 
160,00 
abonament zwykły (kwartalny) 
700,00 
400,00 
abonament zwykły (półroczny) 
1200,00 
700,00 
abonament zwykły (roczny) 
1900,00 
1100,00 
opłata ryczałtowa za zastrzeżone stanowisko postojowe - "kopertę" w okresie miesięcznym 
1200,00 
700,00 
opłata ryczałtowa za zastrzeżone stanowisko postojowe - "kopertę" w okresie kwartalnym 
3000,00 
1700,00 
10 
opłata ryczałtowa za zastrzeżone stanowisko postojowe - "kopertę" w okresie półrocznym 
4600,00 
2600,00 
11 
opłata ryczałtowa za zastrzeżone stanowisko postojowe - "kopertę" w okresie rocznym 
7400,00 
4200,00 
12 
stawka opłaty za postój w SPP dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne lub przewożących osoby niepełnosprawne, pod warunkiem umieszczenia karty parkingowej osoby niepełnosprawnej za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie numeru i daty ważności karty
0,00 
0,00 
13
stawka opłaty za postój w SPP dla pojazdów kierowanych przez osoby legitymujące się kartą kombatanta lub przewożących osoby legitymujące się kartą kombatanta , pod warunkiem umieszczenia karty kombatanta za przednią szybą pojazdu w sposób eksponujący numer karty
0,00
0,00

Pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 tylko na numery rejestracyjne. 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

ul. Lipowa 18
15-427 Białystok
bspp@um.bialystok.pl
tel.:
85 869 6713,
85 869 6716,
85 869 6719.

Kasa

ul. Lipowa 18
15-427 Białystok
tel.: 85 869 6770

Do góry