• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Osoby niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne

Na podstawie art.8 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) osoba niepełnosprawna uprawniona do kierowania pojazdem samochodowym oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do następujących znaków drogowych:

  1. B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”,
  2. B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”,
  3. B-3a „zakaz wjazdu autobusów”,
  4. B-4 „zakaz wjazdu motocykli”,
  5. B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”,
  6. B-35 „zakaz postoju”,
  7. B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”,
  8. B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”,
  9. B-39 „strefa ograniczonego postoju”.

Zgodnie z pkt. 12 załącznika nr 4 do Uchwały Nr XVI/258/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Białystok oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5699) przysługuje zerowa stawka opłaty za postój w SPP dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne lub przewożących osoby niepełnosprawne, pod warunkiem umieszczenia karty parkingowej osoby niepełnosprawnej za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie numeru i daty ważności karty.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

ul. Lipowa 18
15-427 Białystok
bspp@um.bialystok.pl
tel.:
85 869 6713,
85 869 6716,
85 869 6719.

Kasa

ul. Lipowa 18
15-427 Białystok
tel.: 85 869 6770

Do góry