• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Od 1 września 2018 roku dzieci i młodzież mieszkający w Białymstoku  mogą bezpłatnie korzystać z Białostockiej Komunikacji Miejskiej w granicach I strefy taryfowej od dnia rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do 30 września roku, w którym ukończą 15 lat, na podstawie imiennej Białostockiej Karty Miejskiej z zakodowanym uprawnieniem przyznanym na bieżący rok szkolny lub na podstawie ważnej legitymacji szkolnej zawierającej adres zamieszkania.

Jest to możliwe na podstawie Uchwały nr XV/239/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku. W trakcie podróży autobusem BKM należy posiadać Białostocką Kartę Miejską z zakodowanym uprawnieniem lub ważną legitymację szkolną zawierającą adres zamieszkania.

Najczęściej zadawane pytania:

Bezpłatne przejazdy Białostocką Komunikacją Miejską (BKM) obowiązują od 1 września 2018 roku.

Należy spełnić poniższe warunki:

  • być uczniem i zamieszkiwać na terenie Miasta Białegostoku,
  • posiadać zaktualizowaną Białostocką Kartę Miejską lub ważną legitymację szkolną zawierającą adres zamieszkania.

Na podstawie Uchwały Nr XV/239/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2019 r. poz. 5074).

W całym Białymstoku i na liniach podmiejskich, gdzie obowiązuje I strefa taryfowa (B): Zaścianki, Grabówka, Sobolewo, Sowlany, Karakule, Ogrodniczki, Ciasne, Klepacze, Kleosin, Śródlesie, Hryniewicze, Lewickie.
Uprawnienie przyznawane jest na okres ważności legitymacji szkolnej. Jeśli legitymacja jest ważna do 30 września 2019 r., do tego czasu zostanie przyznane uprawnienie.

Uczeń powinien posiadać zaktualizowaną Białostocką Kartę Miejską lub ważną („podbitą”) legitymację szkolną (wyłącznie w przypadku legitymacji zawierających adres zamieszkania).

Kartę można zaktualizować w Punkcie Obsługi Klienta BKM przy ul. Lipowej 16 lub Składowej 11. Obowiązkowo należy okazać ważną legitymację szkolną.

Jak najszybciej, po przedłużeniu daty ważności legitymacji szkolnej do 30 września 2019 r. Czynność tę należy powtarzać co roku, aż do ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub oddziału gimnazjalnego.

W przypadku uczniów posiadających nowe legitymacje szkolne w których nie ma informacji o adresie zamieszkania Białostocka Karta Miejska jest niezbędna do korzystania z ulgi.

W przypadku uczniów, którym wydana została legitymacja szkolna wg nowego wzoru, wyrobienie Białostockiej Karty Miejskiej jest niezbędne by skorzystać z uprawnienia.

W przypadku uczniów posiadających ważne legitymacje starego wzoru, wyrobienie karty miejskiej nie jest obowiązkowe. Ze względów praktycznych jak i dla własnej wygody, zalecamy jednak wyrobienie karty bądź aktualizację posiadanej.

Kartę można wyrobić w Punkcie Obsługi Klienta BKM przy ul. Lipowej 16 lub Składowej 11. Należy wypełnić wniosek (dostępny w punkcie lub na www.komunikacja.bialystok.pl) i dołączyć do niego aktualne zdjęcie. Zdjęcie powinno być w formacie legitymacyjnym (rozmiar: 3,5x4,5 cm) – może być w wersji papierowej lub elektronicznej. Można je bezpłatnie wykonać w punkcie BKM.
Wniosek o wydanie karty dla ucznia poniżej 13. roku życia powinien złożyć rodzic lub opiekun prawny. On także odbiera gotową kartę. Aktualizację ulgi uczeń może załatwić samodzielnie.
Wniosek znajdziesz na stronie www.komunikacja.bialystok.pl (do samodzielnego wydruku). Wydrukowane wnioski są dostępne w Punkcie Obsługi Klienta BKM przy ul. Lipowej 16 lub Składowej 11.

Jeżeli posiadasz legitymację szkolną wg nowego wzoru (bez adresu zamieszkania), aktualizacja kary jest konieczna. W związku z uczestnictwem Twojej rodziny w programie BKDR aktualizacja danych uczestników następuje co 12 miesięcy i przy tej okazji aktualizacja karty miejskiej jest konieczna.

Tak. Od 2014 roku na liniach nocnych obowiązują te same bilety, co na liniach dziennych.
Nie, z bezpłatnych przejazdów BKM mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum lub oddziałów gimnazjalnych, mieszkający w Białymstoku.
Przysługuje Ci ulga 50% na przejazdy BKM (na podstawie ważnej legitymacji lub zaktualizowanej Białostockiej Karty Miejskiej).
Z bezpłatnych przejazdów BKM mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum lub oddziałów gimnazjalnych, mieszkający w Białymstoku.
Studentowi przysługuje ustawowa ulga 50% na przejazdy komunikacją miejską (na podstawie ważnej legitymacji lub zaktualizowanej Białostockiej Karty Miejskiej).
Bilet można zwrócić jedynie przed rozpoczęciem terminu jego ważności. W okresie obowiązywania biletu nie ma takiej możliwości.

Podczas wycieczek szkolnych po Białymstoku należy mieć ze sobą zaktualizowaną Białostocką Kartę Miejską lub legitymację szkolną o ile zawiera ona informację o adresie zamieszkania.. Uczniowie spoza Białegostoku powinni mieć bilet ulgowy na strefę B. Jeżeli liczba uczniów niezamieszkałych w Białymstoku jest większa, wówczas można rozważyć zakup biletu 24-godzinnego szkolnego grupowego strefa I (B) – cena 30 zł. Bilet 24-godzinny jest ważny 24 godziny od momentu skasowania w kasowniku elektronicznym lub zakupu przez aplikację mobilną. Uprawnia on grupę uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunem (nauczycielem), liczącą łącznie nie więcej niż 30 osób, do nieograniczonej liczby przejazdów autobusami BKM w ramach I strefy taryfowej.

W przypadku gdy wycieczka szkolna wyjeżdża poza granice I strefy taryfowej, wówczas każdy uczeń musi mieć bilet ulgowy na II strefę (linia 3-kierunek Nowodworce, 7-Olmonty lub Fasty, 10-Księżyno-Koplany, 100-Wasilków i Święta Woda, 101-Kuriany, 102-Jurowce-Sochonie-Katrynka, 103-Choroszcz, 104-Juchnowiec Kościelny, 106-Dobrzyniewo-Borsukówka (II, III i IV strefa taryfowa), 110-Księżyno-Koplany-Juchnowiec Kościelny, linie 200, 201 i 202 w gminie Juchnowiec Kościelny).

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:
  • Infolinia Białostockiej Komunikacji Miejskiej – tel. 85 869 69 69
  • Punkty Obsługi Klienta BKM – tel. 85 869 67 47, 85 869 66 90
  • Infolinia Urzędu Miejskiego w Białymstoku – tel. 85 879 79 79

Logo Białostackiej Komunikacji Miejskiej

Białostocka Komunikacja Miejska

ul. Składowa 11, pok. 108
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6980
fax: 85 869 6979
bkm@um.bialystok.pl

Pobierz ulotkę o darmowych przejazdach komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów

Do góry