• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

mobiParking

Płatność za postój pojazdu za pomocą telefonu komórkowego

mobiParking to usługa pozwalająca na dokonywanie płatności za postój w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego, która działa w każdej z polskich sieci komórkowych. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a usługą mobiParking jest realizowana za pomocą 3 kanałów: SMS, numery specjalne oraz aplikacja mobilna.

Główne funkcjonalności mobiParking:

 • Regulowanie należności z dowolnego miejsca, bez konieczności szukania parkomatu i odliczania drobnych pieniędzy.
 • Naliczanie opłaty za czas postoju zgodnie z aktualnymi stawkami opłat w strefie bez konieczności przewidywania tego czasu.
 • Samodzielna kontrola czasu postoju i uzupełnianie środków.
 • Informacja o stanie swoich „środków parkingowych” w czasie rzeczywistym.
 • Łatwa kontrola wydatków.

WŁĄCZENIE USŁUGI

W celu uruchomienia usługi mobiParking należy wykonać 3 czynności, które zostały opisane poniżej.

I. Aktywacja usługi polega na wysłaniu SMS z numerem rejestracyjnym samochodu o treści: A(spacja)NumerRejestracyjny (np. A BI0001) na numer 82002 (0,20 PLN / 0,25 z VAT) lub też dodaniu numeru rejestracyjnego pojazdu z poziomu zainstalowanej aplikacji mobilnej.

II. Uzupełnienie środków parkingowych, które można dokonać na kilka sposobów:

KLIENT INDYWIDUALNY:

Doładowanie zwykłym przelewem

Dane do przelewu:

 • Odbiorca: SkyCash Poland S.A., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
 • Tytuł przelewu: Zasilenie SkyCash
 • Numer konta do zasileń można sprawdzić:
 • w aplikacji mobiParking: w zakładce "Doładuj konto"
 • w wiadomości SMS - przy rozpoczęciu parkowania z zerowym saldem konta lub po wysłaniu SMS o treści SALDO na 82002
 • na stronie internetowej operatora w zakładce logowania www.skycash.com

Doładowania konta można dokonać również przez serwis DotPay, Przelewy24 lub eCard oraz z dołączonej do konta SkyCash karty płatniczej (tylko aplikacja SkyCash lub mobiParking), a także w sklepie Żabka lub Freshmarket. Szczegółowe informacje dotyczące uzupełnienia środków można znaleźć w zakładce mobiParking na stronie www.skycash.com

KLIENT BIZNESOWY:

Doładowanie zwykłym przelewem

Dane do przelewu:

 • Odbiorca: SkyCash Poland S.A., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
 • Tytuł przelewu: Zasilenie SkyCash
 • Numer konta można sprawdzić w sekcji Twoje konto bankowe

III. Oznaczenie pojazdu identyfikatorem. Należy przykleić naklejkę informującą o korzystaniu z usługi mobiParking na przednią szybę samochodu (od wewnątrz w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu). Naklejki lub plakietki do wyłożenia wydawane są w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Lipowej 18. Identyfikator usługi można pobrać w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku klikając na miniaturce poniżej.

 


 

KORZYSTANIE Z USŁUGI

WARIANT I - KOMENDY SMS

Wiadomości SMS należy wysyłać na numer 82002. UWAGA! Koszt wysłania jednej wiadomości SMS to 25 groszy brutto. Jest to kwota doliczana do rachunku za telefon. Aby usługa działała prawidłowo, należy odblokować u operatora usługę SMS Premium.

I. Rozpoczęcie parkowania (gdy nie wiesz ile czasu będzie trwał postój pojazdu):

 • w podstrefie A: BIAA lub BIAA1 lub BIAA2 itd. (gdzie BIA określa pierwsze litery miasta, A nazwę podstrefy a podana liczba oznacza kolejny numer rejestracyjny samochodu przypisany do danego numeru telefonu)
 • w podstrefie B: BIAB lub BIAB1 lub BIAB2 itd. (gdzie BIA określa pierwsze litery miasta, B nazwę podstrefy a podana liczba oznacza kolejny numer rejestracyjny samochodu przypisany do danego numeru telefonu)
 • System weryfikuje uruchomienie usługi oraz potwierdza rozpoczęcie pobierania należności za parkowanie.
 • Zakończenie parkowania polega na wysłaniu SMS o treści K lub K1 lub K2 itd. Po zakończeniu parkowania system wysyła Użytkownikowi SMS potwierdzający zakończenie parkowania zawierający informację o czasie postoju, pobraniu należności oraz stanie dostępnych środków.

II. Rozpoczęcie parkowania czasowego:

 • w podstrefie A: 30BIAA lub 30BIAA1 lub 30BIAA2 itd. (gdzie liczba 30 oznacza 30 minut postoju, BIA określa pierwsze litery miasta, A nazwę podstrefy, a kolejne liczby oznaczają numery rejestracyjne samochodów przypisanych do danego numeru telefonu)
 • w podstrefie B: 30BIAB lub 30BIAB1 lub 30BIAB2 itd. (gdzie liczba 30 oznacza 30 minut postoju, BIA określa pierwsze litery miasta, B nazwę podstrefy, a kolejne liczby oznaczają numery rejestracyjne samochodów przypisanych do danego numeru telefonu) 
 • Dostępne okresy to wielokrotności 30 minut, tj. 30, 60, 90, 120 itd.

III. Rozpoczęcie parkowania za kwotę:

 • w podstrefie A: Z**BIAA lub Z**BIAA1 lub Z**BIAA2 itd. (gdzie Z** oznacza kwotę wyrażoną w PLN, za którą ma być wykupione parkowanie, BIA określa pierwsze litery miasta, A nazwę podstrefy, a kolejne liczby oznaczają numery rejestracyjne samochodów przypisanych do danego numeru telefonu np. Z5BIAA2 oznacza postój drugiego pojazdu z listy dostępnych pojazdów w podstrefie A w Białymstoku za kwotę 5 zł)
 • w podstrefie B: Z**BIAB lub Z**BIAB1 lub Z**BIAB2 itd. (gdzie Z** oznacza kwotę wyrażoną w PLN, za którą ma być wykupione parkowanie, BIA określa pierwsze litery miasta, B nazwę podstrefy, a kolejne liczby oznaczają numery rejestracyjne samochodów przypisanych do danego numeru telefonu np. Z5BIAB2 oznacza postój drugiego pojazdu z listy dostępnych pojazdów w podstrefie B w Białymstoku za kwotę 5 zł)
 • Kwota podawana powinna być większa od kwoty minimalnej wynikającej z przepisów danej strefy.

WARIANT II - NUMERY SPECJALNE

Numery specjalne to możliwość korzystania z krótkich kodów (tzw. komend USSD), automatycznego połączenia głosowego lub połączenia z dedykowanym numerem stacjonarnym. Kody USSD nie działają w sieci T-Mobile. Krótkie kody są kodami bezpłatnymi. Połączenia na numer *71559 podlegają opłacie 1,23 zł brutto za minutę połączenia. Koszt połączenia z numerami z zakresu 223121500 - 223121699 jest zgodny z aktualnym cennikiem operatora sieci komórkowej Użytkownika (opłata jak za połączenie z numerem stacjonarnym). 

I. Kody USSD

Należy wpisać poniższy kod z klawiatury aparatu (tak jakby wybierało się numer telefonu) a następnie zatwierdzić go przyciskiem inicjującym połączenie. Jeżeli Użytkownik wpisze poniższy kod dokona rozpoczęcia wniesienia opłaty za postój pojazdu w Białymstoku. Ponowne wprowadzenie tego samego kodu doprowadzi do zakończenia pobierania opłaty.

1. W podstrefie A (kod 851):

 • *159*851# rozpoczęcie lub zakończenie parkowania pierwszego samochodu z listy dostępnych pojazdów
 • *159*851*numer rejestracyjny# rozpoczęcie lub zakończenie parkowania wybranego samochodu z listy dostępnych pojazdów
 • *159*851*numer rejestracyjny*ilość minut postoju# rozpoczęcie parkowania wybranego samochodu z listy dostępnych pojazdów przez określony czas. Dostępne okresy to wielokrotności 30 minut tj. 30, 60, 90, 120 itd.

2. W podstrefie B (kod 852):

 • *159*852# rozpoczęcie lub zakończenie parkowania pierwszego samochodu z listy dostępnych pojazdów
 • *159*852*numer rejestracyjny# rozpoczęcie lub zakończenie parkowania wybranego samochodu z listy dostępnych pojazdów
 • *159*852*numer rejestracyjny*ilość minut postoju# rozpoczęcie parkowania wybranego samochodu z listy dostępnych pojazdów przez określony czas. Dostępne okresy to wielokrotności 30 minut tj. 30, 60, 90, 120 itd.

II. Lista komend - IVR

Sposób użycia: wybierz numer 223121xxx, miejsce xxx uzupełnij cyframi danego miasta i pojazdu:

1. W podstrefie A:

 • 223121551 - parkowanie/zakończenie parkowania pierwszego pojazdu z listy dostępnych pojazdów
 • 223121552 - parkowanie/zakończenie parkowania drugiego pojazdu z listy dostępnych pojazdów
 • 223121553 - parkowanie/zakończenie parkowania trzeciego pojazdu z listy dostępnych pojazdów

2. W podstrefie B:

 • 223121554 - parkowanie/zakończenie parkowania pierwszego pojazdu z listy dostępnych pojazdów
 • 223121555 - parkowanie/zakończenie parkowania drugiego pojazdu z listy dostępnych pojazdów
 • 223121556 - parkowanie/zakończenie parkowania trzeciego pojazdu z listy dostępnych pojazdów

III. Połączenie na numer *71559

Menu głosowe umożliwia m.in. rozpoczęcie/zakończenie parkowania, ustawienie czasu postoju, ustawienie podstrefy parkowania, sprawdzenie listy pojazdów.

WARIANT III - APLIKACJA MOBILNA MOBIPARKING/SKYCASH

Aplikację mobilną można pobrać bezpośrednio na telefon ze strony m.mobiparking.pl Link do aplikacji można otrzymać za pomocą WAP push po wysłaniu SMS o treści: MOBI na numer 82002 (0,20 PLN / 0,25 z VAT). Obsługa aplikacji sprowadza się do wyboru gotowych komend, które są prezentowane w formie menu na ekranie telefonu. Oprócz podstawowych funkcji (tj. parkowanie pojazdu w wybranym mieście) aplikacja posiada możliwość sprawdzenia stanu dostępnych środków pieniężnych, czy też sprawdzenia informacji odnośnie kosztów parkowania w danym mieście. Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej – dzięki niej nie trzeba pamiętać komend, a wszelkie dane są widoczne na ekranie telefonu komórkowego.

Aby rozpocząć parkowanie w usłudze należy uruchomić aplikację, a następnie:

 • wybrać miasto, w którym ma być zaparkowany pojazd
 • wybrać opcję parkowania (aplikacja umożliwia wniesienie opłaty za postój pojazdu metodą start/stop, na zadeklarowaną kwotę lub na określony czas)
 • wybrać numer rejestracyjny pojazdu, który ma zostać zaparkowany
 • ewentualnie zatwierdzić kodem PIN, chęć zaparkowania pojazdu

Na wyświetlaczu pojawi się potwierdzenie rozpoczęcia parkowania ze wskazaniem numeru rejestracyjnego pojazdu oraz lokalizacji, w jakiej pojazd został zaparkowany oraz informacja o wykupionym czasie postoju.

Uwaga!

Szczegółowe informacje na temat usługi mobiParking można znaleźć na stronie internetowej operatora: www.skycash.com

Identyfikator

rozmiar: 842.18 KB PDF pobierz

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

ul. Lipowa 18
15-427 Białystok
bspp@um.bialystok.pl
tel.:
85 869 6713,
85 869 6716,
85 869 6719.

Kasa

ul. Lipowa 18
15-427 Białystok
tel.: 85 869 6770

Do góry