• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Zmiana cen biletów w BKM

Od 1 marca 2020 roku zmieniły się ceny biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych Białostockiej Komunikacji Miejskiej (BKM), zgodnie z uchwałą Rady Miasta Białystok. Za bilet normalny białostoczanie korzystający z karty miejskiej i aplikacji zapłacą 3 zł, za ulgowy – 1,5 zł. Nowością są bilety 30- i 60-minutowe.

Najczęściej zadawane pytania:

Nowe ceny biletów okresowych obowiązują od 1 lutego 2020 r.

Bilety okresowe imienne:

  • 30-dniowe, miesięczne, 3-miesięczne.

Bilety okresowe na okaziciela:

  • 5-dniowe, 10-dniowe, 30-dniowe.
W Białostockiej Komunikacji Miejskiej obowiązują cztery strefy taryfowe. Na terenie miasta obowiązuje I strefa taryfowa. Natomiast strefy II, III i IV obowiązują na liniach BKM poza miastem. Szczegółowy podział na strefy znajduje się na stronie internetowej www.komunikacja.bialystok.pl.

RODZAJE BILETÓW N = Normalny 
U = Ulgowy 

STREFY TARYFOWE

I

II, III, IV

I+II

I+II+III

I+II+III+IV

II+III, III+IV

II+III+IV

B

G2, G3, G4

B+G2

B+G2+G3

B+G2+ G3+G4

G2+G3, G3+G4

G2+G3+G4

N

U

N

U

N

U

N

U

N

U

N

U

N

U

Bilety okresowe imienne od 1 lutego 2020 r. [w zł]

miesięczny na wszystkie linie

100

50

100

50

200

100 

 230 

115

270

135

130

65

170

85

trzymiesięczny na wszystkie linie

280

140

250

125

 530 

 265 

 630 

 315 

730

365

350

175

450

225

30-dniowy

110

55

100

50

210

105

240

120

280

140

130

65

170

85

Bilety okresowe na okaziciela od 1 lutego 2020 r. [w zł]

5-dniowy

40

20

30

15

70

35

90

45

100

50

50

25

60

30

10-dniowy

60

30

50

25

110

55

130

65

150

75

70

35

90

45

30-dniowy

140

70

120

60

260

130

 300 

150

340

170

160

80

200

100

Bilet okresowy można kupić w punktach sprzedaży biletów BKM, w serwisie internetowym www.ekarta.bialystok.pl, oraz w automatach biletowych zainstalowanych w pojeździe.
Nowe ceny biletów jednorazowych obowiązują od 1 marca 2020 r.

RODZAJE BILETÓW N = Normalny 
U = Ulgowy 

STREFY TARYFOWE

I

II, III, IV

I+II

I+II+III

I+II+III+IV

II+III, III+IV

II+III+IV

B

G2, G3, G4

B+G2

B+G2+G3

B+G2+ G3+G4

G2+G3, G3+G4

G2+G3+G4

N

U

N

U

N

U

N

U

N

U

N

U

N

U

Bilety jednorazowe od 1 marca 2020 r. [w zł]

jednoprzejazdowy

(papierowy)

4,00

2,00

8,00

4,00

elektroniczny

3,00

1,50

3,00

1,50

6,00

3,00

7,00

3,50

8,00

4,00

5,00

2,50

6,40

3,20

Nowe ceny biletów wieloprzejazdowych obowiązują od 1 marca 2020 r.

RODZAJE BILETÓW N = Normalny 
U = Ulgowy 

STREFY TARYFOWE

I

II, III, IV

I+II

I+II+III

I+II+III+IV

II+III, III+IV

II+III+IV

B

G2, G3, G4

B+G2

B+G2+G3

B+G2+ G3+G4

G2+G3, G3+G4

G2+G3+G4

N

U

N

U

N

U

N

U

N

U

N

U

N

U

Bilety wieloprzejazdowe od 1 marca 2020 r. [w zł]

30-minutowy

3,60

1,80

60-minutowy

5,00

2,50

10,00

5,00

24-godzinny

12,00

6,00

22,00

11,00

3-dniowy weekendowy

24,00

12,00

36,00

18,00

Za bilet jednorazowy oraz wieloprzejazdowy (24-godzinny i weekendowy) można zapłacić elektroniczną portmonetką na Białostockiej Karcie Miejskiej, za pomocą aplikacji Skycash i mPay. Bilet wieloprzejazdowy (30- i 60-minutowy) można kupić w aplikacjach Skycash i mPay.

Dotychczasowe bilety papierowe można było wykorzystywać do 29 lutego 2020 r. włącznie. Od 1 marca obowiązują nowe bilety.

Można je wymienić w Punktach Obsługi Klienta BKM (ul. Lipowa 16 i ul. Składowa 11) na doładowanie elektronicznej portmonetki na Białostockiej Karcie Miejskiej – imiennej lub na okaziciela. Zamianę można będzie wykonać do 31 lipca 2020 r. Od 1 sierpnia bilety papierowe będą miały jedynie wartość kolekcjonerską.

W Białymstoku obowiązują karty imienne (spersonalizowane) oraz karty na okaziciela (niespersonalizowane).

Na imiennej karcie miejskiej kodowane są uprawnienia do ulg (w czasie kontroli nie trzeba mieć dodatkowych dokumentów). W przypadku utraty karty można wyrobić duplikat, odzyskać zakupiony bilet oraz zgromadzone środki na elektronicznej portmonetce.

Aby otrzymać imienną kartę miejską należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie karty w Punkcie Obsługi Klienta BKM przy ul. Składowej 11 lub ul. Lipowej 16. Do wniosku należy dołączyć opisane numerem PESEL zdjęcie w formacie legitymacyjnym (3,5 cm x 4,5 cm). Fotografii nie należy przyklejać do wniosku ani przypinać zszywaczem. Zdjęcie może też zostać zrobione na miejscu w punkcie przez osoby obsługujące klientów.

Na karcie miejskiej oprócz biletu okresowego funkcjonuje elektroniczna portmonetka. Po wcześniejszym załadowaniu na kartę (portmonetkę) określonej kwoty można kupić bilety jednorazowe – należy po wejściu do autobusu na czytniku kart wybrać liczbę i rodzaj biletów, a następnie przyłożyć kartę do urządzenia. Z karty zostanie pobrana kwota za bilet/bilety jednorazowe.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.komunikacja.bialystok.pl.
Dzięki elektronicznej portmonetce (na karcie miejskiej) w czytniku można kupić bilety jednorazowe, bilety 24-godzinne i 3-dniowe weekendowe (dostępne i ważne od piątku do niedzieli).

Od 1 marca 2020 r. bilety jednorazowe (za 3 zł) i wieloprzejazdowe są dostępne wyłącznie w postaci biletu elektronicznego. W czytniku kart można kupić bilety jednorazowe na każdą ze stref taryfowych, bilety 24-godzinne i 3-dniowe weekendowe (dostępne i ważne od piątku do niedzieli). Z kolei bilety 30- i 60-minutowe będą dostępne w biletomatach oraz w aplikacjach mobilnych Skycash i mPay.

W przypadku karty imiennej należy po wejściu do autobusu przyłożyć kartę do czytnika. Z karty zostanie pobrana kwota za bilet jednorazowy ważny na wszystkie strefy  taryfowe występujące do końca trasy.

W przypadku karty na okaziciela należy na czytniku wybrać liczbę i rodzaj biletów jednorazowych, a następnie przyłożyć kartę do czytnika. Z karty zostanie pobrana kwota za bilet/bilety jednorazowe ważny/ważne na wszystkie strefy  taryfowe występujące do końca trasy.

Przy wsiadaniu do autobusu użytkownik karty miejskiej (bez biletu okresowego), przykładając kartę do czytnika automatycznie zakupi bilet ważny na wszystkie strefy  taryfowe występujące do końca trasy. Domyślnie system pobiera opłatę za przejazd całej trasy. W przypadku linii obejmującej dwie strefy taryfowe zostanie pobrana opłata za przejazd w I i II strefie taryfowej. Przy wysiadaniu w I strefie, jeśli przyłożymy kartę do czytnika, system zwróci różnicę w cenie za przejazd w II strefie.

W czytniku kart miejskich w autobusie, w aplikacjach mobilnych Skycash i mPay.

Bilety można kupić w aplikacjach Skycash i mPay. Więcej informacji znajduje się na stronach www.skycash.com i www.mpay.pl.

Bilety papierowe są dostępne u kierowców, w Punkcie Obsługi Klienta BKM przy ul. Składowej 11 lub ul. Lipowej 16.

Bilet papierowy jednorazowy (ostatniej szansy) można kupić u kierowcy autobusu za odliczoną kwotę w czasie postoju na przystanku. Kierowca może odmówić sprzedaży biletu w przypadku opóźnienia pojazdu. Brak możliwości nabycia biletu nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez odpowiedniego dokumentu.

Bilet w biletomacie można będzie kupić od 1 kwietnia 2020 r.
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.komunikacja.bialystok.pl oraz można je uzyskać pod nr tel. 85 869 69 69.
Do góry