• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Zmiana cen biletów w BKM

Od 14 marca 2023 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Białystok zmieniają się ceny biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych Białostockiej Komunikacji Miejskiej (BKM). Obowiązywać będą następujące ceny papierowych biletów jednorazowych jednoprzejazdowych:

 • bilet normalny (strefa 1) 5,00 zł
 • bilet ulgowy (strefa 1) 2,50 zł
 • bilet normalny sieciowy (strefa 1+2) 12 zł
 • bilet ulgowy sieciowy (strefa 1+2) 6 zł

Najczęściej zadawane pytania:

Nowe ceny biletów okresowych obowiązują od 14 marca 2023 r.

Bilety okresowe imienne:

 • miesięczny, 3-miesięczny, 30-dniowy, 10-dniowy, 5-dniowy

Bilety okresowe na okaziciela:

 • 30-dniowy, 10-dniowy, 5-dniowy

W Białostockiej Komunikacji Miejskiej obowiązują cztery strefy taryfowe. Na terenie miasta obowiązuje I strefa taryfowa. Natomiast strefy II, III i IV obowiązują na liniach BKM poza miastem. Szczegółowy podział na strefy znajduje się na stronie internetowej www.komunikacja.bialystok.pl.

Bilety jednorazowe

 • papierowe
  • Strefa 1
   • Normalny 5zl
   • Ulgowy 2,50zl
  • Strefa 2
   • Normalny brak
   • Ulgowy brak
  • Strefa 1 + 2 sieciowy
   • Normalny 12,00 zł
   • Ulgowy 6,00 zł
  • elektroniczne
   • Strefa 1
    • Normalny 4 zł
    • Ulgowy 2,00zl
   • Strefa 2
    • Normalny 3,80 zł
    • Ulgowy 1,90zl
   • Strefa 1 + 2 sieciowy
    • Normalny 12,00 zł
    • Ulgowy 6,00zl

 

Zakup jednorazowego biletu elektronicznego z elektronicznej portmonetki następuje poprzez rejestrację Białostockiej Karty Miejskiej przy wejściu do pojazdu. Opłata za przewóz pobierana jest jak za przejazd do końca trasy. Rejestracja karty przy wyjściu z pojazdu umożliwia zwrot części opłaty z uwzględnieniem faktycznie przejechanej trasy.

Bilety wieloprzejazdowe

 • 30 minutowy
  • Normalny 5zl
  • Ulgowy 2,50zl
 • 60 minutowy
  • Strefa 1
   • Normalny 7,00 zł
   • Ulgowy 3,50 zł
  • Strefa 1 + 2 sieciowy
   • Normalny 15,00 zł
   • Ulgowy 7,50 zł
  • 24 godzinny
   • Strefa 1
    • Normalny 16,00 zł
    • Ulgowy 8,00 zł
   • Strefa 1 + 2 sieciowy
    • Normalny 28,00 zł
    • Ulgowy 14,00 zł
   • 3 dniowy
    • Strefa 1
     • Normalny 34,00 zł
     • Ulgowy 17,00 zł
    • Strefa 1 + 2 sieciowy
     • Normalny 58,00 zł
     • Ulgowy 29,00 zł
    • 3 dniowy weekendowy
     • Strefa 1
      • Normalny 31,00 zł
      • Ulgowy 15,50 zł
     • Strefa 1 + 2 sieciowy
      • Normalny 57,00 zł
      • Ulgowy 28,50 zł

Bilety okresowe imienne

 • miesięczny
  • Strefa 1
   • Normalny 130,00 zł
   • Ulgowy 65,00 zł
  • Strefa 2
   • Normalny 134,00 zł
   • Ulgowy 67,00 zł
  • Strefa 1 + 2 sieciowy
   • Normalny 264,00 zł

Ulgowy 132,00 zł

 • 3 miesięczny
  • Strefa 1
   • Normalny 370,00 zł
   • Ulgowy 185,00 zł
  • Strefa 2
   • Normalny 380,00 zł
   • Ulgowy 190,00 zł
  • Strefa 1 + 2 sieciowy
   • Normalny 750,00 zł

Ulgowy 375,00 zł

 • 30 dniowy
  • Strefa 1
   • Normalny 140,00 zł
   • Ulgowy 70,00 zł
  • Strefa 2
   • Normalny 144,00 zł
   • Ulgowy 72,00 zł
  • Strefa 1 + 2 sieciowy
   • Normalny 284,00 zł

Ulgowy 142,00 zł

 • 10 dniowy
  • Strefa 1
   • Normalny 76,00 zł
   • Ulgowy 38,00 zł
  • Strefa 2
   • Normalny 66,00 zł
   • Ulgowy 33,00 zł
  • Strefa 1 + 2 sieciowy
   • Normalny 142,00 zł

Ulgowy 71,00 zł

 • 5 dniowy
  • Strefa 1
   • Normalny 56,00 zł
   • Ulgowy 28,00 zł
  • Strefa 2
   • Normalny 42,00 zł
   • Ulgowy 21,00 zł
  • Strefa 1 + 2 sieciowy
   • Normalny 98,00 zł

Ulgowy 49,00 zł

Bilety okresowe na okaziciela

⃰ Dla biletów okresowych na okaziciela ustanawia się 50% ulgę przysługującą wszystkim pasażerom. Bilet na okaziciela nie wymaga dokumentowania uprawnień do ulgi

 • 5 dniowy
  • Strefa 1: 60,00 zł ⃰
  • Strefa 2: 43,00 zł ⃰
  • Strefa 1 + 2 sieciowy: 103,00 zł ⃰
 • 10 dniowy
  • Strefa 1: 80,00 zł ⃰
  • Strefa 2: 68,00 zł ⃰

Strefa 1 + 2 sieciowy: 148,00 zł ⃰

 • 30 dniowy
  • Strefa 1: 145,00 zł ⃰
  • Strefa 2: 150,00 zł ⃰
  • Strefa 1 + 2 sieciowy: 295,00 zł ⃰
 1. Bilet jednorazowy papierowy zachowuje ważność od momentu jego skasowania, a elektroniczny od momentu zakupu, do momentu opuszczenia pojazdu przez pasażera jednak nie dłużej niż do zakończenia kursu, na którym podróż została rozpoczęta
 2. Bilety wieloprzejazdowe do wykorzystania w danej strefie taryfowej upoważniają pasażera do podróży z przesiadkami w ramach limitu czasu ustalonego dla danego biletu (30 minut, 60 minut, 24 godziny, 3 dni)
 3. Bilety jednorazowe i wieloprzejazdowe stają się ważnym dokumentem przewozu po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego transportu zbiorowego Białostockiej Komunikacji Miejskiej
 4. Dopuszcza się wykorzystanie dwóch papierowych biletów jednorazowych ulgowych obowiązujących w danej strefie taryfowej zamiast jednego normalnego. Bilety należy skasować w kasowniku elektronicznym w odstępie czasu nie przekraczającym 1 minuty
 5. Bilety na strefę pierwszą oznaczone są cyfrą 1 (Białystok). Bilety na strefy 1+2 posiadają jednolity wzór i oznaczone są nazwą sieciowy
 6. Przejazd w 1 strefie taryfowej z biletem przeznaczonym do wykorzystania w 2 strefie taryfowej, jak i przejazd w 2 strefie taryfowej z biletem przeznaczonym do wykorzystania w 1 strefie taryfowej, traktuje się jako przejazd bez ważnego biletu
 7. Zakup jednorazowego biletu elektronicznego z elektronicznej portmonetki następuje poprzez rejestrację Białostockiej Karty Miejskiej przy wejściu do pojazdu. Opłata za przewóz pobierana jest jak za przejazd do końca trasy. Rejestracja karty przy wyjściu z pojazdu umożliwia zwrot części opłaty z uwzględnieniem faktycznie przejechanej trasy
 8. Opłata za przewóz zwierząt nie trzymanych na rękach wynosi równowartość biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na trasie przejazdu
 9. Przysługujące Pasażerowi uprawnienie do ulgi w opłatach za usługi przewozowe lub przejazdu bezpłatnego może być realizowane pod warunkiem posiadania i okazania podczas kontroli ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie. Funkcję dokumentu spełnia w szczególności imienna karta elektroniczna Białostocka Karta Miejska, a także inne imienne karty elektroniczne dopuszczone do użytkowania przez Organizatora

Bilet okresowy można kupić w punktach sprzedaży biletów BKM, w serwisie internetowym www.ekarta.bialystok.pl, oraz w automatach biletowych zainstalowanych w pojeździe.

Nowe ceny biletów jednorazowych obowiązują od 14 marca 2023 r.

Za bilet jednorazowy oraz wieloprzejazdowy można zapłacić elektroniczną portmonetką na Białostockiej Karcie Miejskiej, za pomocą aplikacji Skycash i mPay. Bilet wieloprzejazdowy (30- i 60-minutowy) można kupić w aplikacjach Skycash i mPay.

Nie planuje się wprowadzania nowych druków biletów papierowych. Do obiegu zostaną wprowadzone bilety stanowiące dopłatę o wartości 1,00 zł, 0,50 zł i 2,00 zł, którymi będą przestemplowane druki biletów w cenach obowiązujących do 13 marca 2023 r włącznie.

Nie jest planowane wprowadzanie nowych druków biletów papierowych. Do obiegu zostaną wprowadzone bilety stanowiące dopłatę o wartości 1 zł, 0,50 zł i 2 zł, którymi będą przestemplowane druki biletów w cenach obowiązujących do 13 marca 2023 r. włącznie. Wobec tego od 14 marca bilet papierowy z niższą ceną będzie ważny po skasowaniu łącznie z papierowym biletem dopłaty. Będzie to wyglądać następująco: bilet normalny na strefę 1 za 4 zł wraz z biletem dopłaty za 1 zł lub wraz z 2 biletami dopłaty po 0,50 zł. Bilet ulgowy na strefę 1 za 2 zł wraz z biletem dopłaty za 0,50 zł. Bilet normalny sieciowy (potrzebny na trasach stref 1+2) za 8 zł wraz z biletem ulgowym sieciowym za 4 zł lub wraz z dwoma biletami dopłaty za 2 zł. Bilet ulgowy sieciowy (potrzebny na trasach stref 1+2) za 4 zł wraz z biletem dopłaty za 2 zł. Trzeba pamiętać, żeby biletów sieciowych nie łączyć z biletami dopłaty za 1 zł i 0,50 zł.

Druki biletów ze starą ceną będą stosowane do wyczerpania zapasów. Aktualnie nie jest przewidziany druk biletów papierowych w nominałach obowiązujących od 14 marca. Ważna informacja – do obrotu nie będą wprowadzane bilety przestemplowane na nominały 5 zł, 2,50 zł, 12 zł i 6 zł. Bilety przestemplowane na takie ceny będą biletami nieważnymi (podrobionymi).

Zgodnie z podjętą w sprawie cen biletów uchwałą „dopuszczalne jest łączenie papierowych biletów jednorazowych jednoprzejazdowych normalnych i ulgowych lub kilku biletów ulgowych, obowiązujących na trasie przewozu, odpowiadających co najmniej wartości nominalnej zgodnej z obowiązującą taryfą. Bilety należy skasować w kasowniku elektronicznym w odstępie czasu nieprzekraczającym 1 minuty”.

W Białymstoku obowiązują karty imienne (spersonalizowane) oraz karty na okaziciela (niespersonalizowane).

Na imiennej karcie miejskiej kodowane są uprawnienia do ulg (w czasie kontroli nie trzeba mieć dodatkowych dokumentów). W przypadku utraty karty można wyrobić duplikat, odzyskać zakupiony bilet oraz zgromadzone środki na elektronicznej portmonetce.

Aby otrzymać imienną kartę miejską należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie karty w Punkcie Obsługi Klienta BKM przy ul. Składowej 11 lub ul. Lipowej 16. Do wniosku należy dołączyć opisane numerem PESEL zdjęcie w formacie legitymacyjnym (3,5 cm x 4,5 cm). Fotografii nie należy przyklejać do wniosku ani przypinać zszywaczem. Zdjęcie może też zostać zrobione na miejscu w punkcie przez osoby obsługujące klientów.

Na karcie miejskiej oprócz biletu okresowego funkcjonuje elektroniczna portmonetka. Po wcześniejszym załadowaniu na kartę (portmonetkę) określonej kwoty można kupić bilety jednorazowe – należy po wejściu do autobusu na czytniku kart wybrać liczbę i rodzaj biletów, a następnie przyłożyć kartę do urządzenia. Z karty zostanie pobrana kwota za bilet/bilety jednorazowe.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.komunikacja.bialystok.pl.

Od 14 marca 2023 r. bilety jednorazowe i wieloprzejazdowe są dostępne wyłącznie w postaci biletu elektronicznego. W czytniku kart można kupić bilety jednorazowe na każdą ze stref taryfowych, bilety 24-godzinne i 3-dniowe weekendowe (dostępne i ważne od piątku do niedzieli). Z kolei bilety 30- i 60-minutowe będą dostępne w biletomatach oraz w aplikacjach mobilnych Skycash i mPay.

W przypadku karty imiennej należy po wejściu do autobusu przyłożyć kartę do czytnika. Z karty zostanie pobrana kwota za bilet jednorazowy ważny na wszystkie strefy taryfowe występujące do końca trasy.

W przypadku karty na okaziciela należy na czytniku wybrać liczbę i rodzaj biletów jednorazowych, a następnie przyłożyć kartę do czytnika. Z karty zostanie pobrana kwota za bilet/bilety jednorazowe ważny/ważne na wszystkie strefy taryfowe występujące do końca trasy.

Przy wsiadaniu do autobusu użytkownik karty miejskiej (bez biletu okresowego), przykładając kartę do czytnika automatycznie zakupi bilet ważny na wszystkie strefy taryfowe występujące do końca trasy. Domyślnie system pobiera opłatę za przejazd całej trasy. W przypadku linii obejmującej dwie strefy taryfowe zostanie pobrana opłata za przejazd w I i II strefie taryfowej. Przy wysiadaniu w I strefie, jeśli przyłożymy kartę do czytnika, system zwróci różnicę w cenie za przejazd w II strefie.

W czytniku kart miejskich w autobusie, w aplikacjach mobilnych Skycash i mPay.

Bilety można kupić w aplikacjach Skycash i mPay. Więcej informacji znajduje się na stronach www.skycash.com i www.mpay.pl.

Bilety papierowe są dostępne w Punkcie Obsługi Klienta BKM przy ul. Składowej 11 lub ul. Lipowej 16.

Bilet w biletomacie można będzie kupić od 14 marca 2023 r.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.komunikacja.bialystok.pl oraz można je uzyskać pod nr tel. 85 869 69 69.
Do góry