Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Strefa płatnego parkowania

Strefa Płatnego Parkowania w Białymstoku dzieli się na dwie podstrefy: Podstrefę A i Podstrefę B zróżnicowane pod względem wysokości opłat.

Mapa strefy płatnego parkowania w Białymstoku

Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest wniesienie opłaty za postój niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu za cały przewidywany czas postoju poprzez:

  1. wykupienie biletu parkingowego w parkomacie z jednoznacznie określonym czasem postoju oraz numerem rejestracyjnym parkującego pojazdu,
  2. wykupienie abonamentu zwykłego,
  3. wykupienie abonamentu mieszkańca,
  4. wniesienie opłaty ryczałtowej za zastrzeżenie stanowiska postojowego na podstawie zawartej umowy najmu,
  5. wniesienie opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych.

Podstawowe stawki opłat w Podstrefie A: 1,20 zł za postój do 30 minut i 2,40 zł za postój do 1 godziny.

Podstawowe stawki opłat w Podstrefie B: 0,60 zł za postój do 30 minut i 1,20 zł za postój do 1 godziny.

Pobór opłat: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-18.00.

Wysokość opłaty dodatkowej za brak opłaty za postój pojazdu w SPP wynosi 50,00 zł. W przypadku uregulowania opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania-raportu opłata dodatkowa ulega zmniejszeniu i wynosi 30,00 zł.

Opłaty dodatkowe można regulować w kasie BSPP lub przekazać na rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. nr: 22 1240 5211 1111 0010 3555 6290 Urząd Miejski Departament Rachunkowości 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1. W tytule wpłaty należy podać nr rej. pojazdu i nr wezwania.

Odwołania od wystawionych wezwań-raportów i upomnień są rozpatrywane przez BSPP w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania.

Uchwała w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania

rozmiar: 631,07 KB PDF pobierz

Mapa strefy płatnego parkowania w Białymstoku

rozmiar: 228,36 KB JPG pobierz

Uchwała zmieniająca

rozmiar: 534,73 KB PDF pobierz

Wykaz ulic strefy płatnego parkowania

rozmiar: 137,05 KB PDF pobierz
Do góry