Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Oznakowanie Strefy Płatnego Parkowania

Oznakowanie Strefy Płatnego Parkowania

Strefa płatnego parkowania (SPP) jest wyznaczona znakami D-44 i D-45. Wjeżdżając do strefy mijany jest znak D-44 rozpoczynający strefę, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata.

 

 Skrzyżowanie nie odwołuje znaku D-44, więc znak ten nie jest powtarzany w strefie. Znakiem odwołującym jest D-45 oznaczający wyjazd ze strefy płatnego parkowania.

Znak drogowy D45 - koniec strefy płatnego parkowania

Do góry