Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Jak załatwić sprawę?

Jak załatwić sprawę?

Strefa Płatnego Parkowania (SPP) - jak załatwić sprawę
Wydanie abonamentu mieszkańca
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie abonamentu mieszkańca oraz załączniki:

  • dokument tożsamości (do wglądu)
  • dowód rejestracyjny (do wglądu)
  • dokument z urzędu skarbowego potwierdzający miejsce zamieszkania w granicach SPP
  • umowa leasingu lub kredytowa
UWAGA: Abonament mieszkańca upoważnia do nieograniczonego postoju wyłącznie w pasie drogowym ulicy wskazanej w abonamencie, przy której zameldowany/zamieszkały jest mieszkaniec; w wyjątkowych sytuacjach na wniosek zainteresowanego w abonamencie może być wpisana ulica sąsiednia (przyległa) do ulicy zameldowania/zamieszkania.

Dokumentem z urzędu skarbowego potwierdzającym miejsce zamieszkania w granicach SPP może być np.: pierwsza strona PIT za rok poprzedni poświadczona przez właściwy urząd skarbowy; wydrukowana pierwsza strona PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) - w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet; formularz ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, złożone w roku poprzdenim lub bieżącym), poświadczony przez właściwy urząd skarbowy; zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, potwierdzające fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego.

Abonament mieszkańca A – dokument upoważniający do postoju w pasie drogowym ulicy wskazanej w abonamencie wyłącznie w podstrefie A,
abonament mieszkańca B – dokument upoważniający do postoju w pasie drogowym ulcy wskazanej w abonamencie wyłącznie w podstrefie B.
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku ul. Lipowa 18 (kasa),        pon. 8.00 -17.00, wt.-pt. 7.30-17.00, tel. 85 869 6770
Opłaty:
Koszt abonamentu:
Podstrefa A – miesięcznego 12 zł, półrocznego-60 zł, rocznego-110 zł.
Podstrefa B – miesięcznego 7 zł, półrocznego-35 zł, rocznego-60 zł.
(Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/258/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 r.) stawki opłat
Termin i sposób załatwienia:
Na miejscu
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVI/258/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 r.        w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Białystok oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5699)
Wydanie abonamentu zwykłego
Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie abonamentu zwykłego


Abonament zwykły A upoważnia do postoju w podstrefie A i podstrefie B, abonament zwykły B upoważnia do postoju wyłącznie w podstrefie B.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku ul. Lipowa 18 (kasa),        pon. 8.00 -17.00, wt.-pt. 7.30-17.00, tel. 85 869 6770
Opłaty:
Koszt abonamentu:
Podstrefa A – miesięcznego-280 zł, kwartalnego-700 zł, półrocznego-1200 zł, rocznego-1900 zł.
Podstrefa B – miesięcznego-160 zł, kwartalnego-400 zł, półrocznego-700 zł, rocznego-1100 zł.
(Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/258/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 r.) stawki opłat
Termin i sposób załatwienia:
Na miejscu
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVI/258/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 r.         w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Białystok oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5699)
Zastrzeżenie stanowiska postojowego - "koperty" na podstawie zawartej umowy
Wymagane dokumenty:
Wniosek oraz mapkę sytuacyjną z proponowaną lokalizacją "koperty".
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku ul. Lipowa 18 (sekretariat),   pon. 8.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30, tel. 85 869 6713.
Opłaty:
Opłata ryczałtowa za zastrzeżone stanowisko postojowe:
Podstrefa A – w okresie miesięcznym - 1200 zł, kwartalnym - 3000 zł, półrocznym - 4600 zł, rocznym - 7400 zł.
Podstrefa B – w okresie miesięcznym - 700 zł, kwartalnym - 1700 zł, półrocznym - 2600 zł, rocznym - 4200 zł.
(Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/258/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 r.) stawki opłat
Termin i sposób załatwienia:
W terminie miesiąca od daty złożenia wniosku
Przyjmowanie opłat
Adres:
Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku ul. Lipowa 18 (kasa)
Godziny otwarcia:
pon. 8.00 -17.00, wt.-pt. 7.30-17.00, tel. 85 869 6770

UWAGA:
W ostatni dzień roboczy każdego miesiąca wpłaty gotówkowe przyjmowane są do godz. 16.15, natomiast wpłaty bezgotówkowe przyjmowane są do godz. 17.00.

Wniosek abonament mieszkańca A

rozmiar: 375,66 KB PDF pobierz

Wniosek abonament mieszkańca A (do odczytu)

rozmiar: 69,5 KB DOC pobierz

Wniosek abonament mieszkańca B

rozmiar: 375,64 KB PDF pobierz

Wniosek abonament mieszkańca B (do odczytu)

rozmiar: 69,5 KB DOC pobierz

Wniosek abonament zwykły A

rozmiar: 293,93 KB PDF pobierz

Wniosek abonament zwykły A (do odczytu)

rozmiar: 44 KB DOC pobierz

Wniosek abonament zwykły B

rozmiar: 293,91 KB PDF pobierz

Wniosek abonament zwykły B (do odczytu)

rozmiar: 44 KB DOC pobierz
Do góry