• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wykonuje czynności koordynacyjno – wykonawcze, w zakresie kompetencji przypisanych do realizacji przez Prezydenta Miasta, związanych z bezpieczeństwem na terenie Miasta Białegostoku.
Celem działania Centrum jest zapewnienie sprawnego przepływu informacji oraz skutecznego kierowania i koordynowania działaniami w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury lub przywrócenia jej pierwotnego charakteru.

Zadania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
 2. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.
 3. Dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum, w tym przyjmowanie i archiwizacja zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu ludzi, zwierząt, infrastruktury Miasta i środowisku.
 4. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
 5. Zapewnienie Prezydentowi Miasta pełnej informacji o stanie bezpieczeństwa.
 6. Zapewnienie Prezydentowi Miasta oraz Miejskiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego danych niezbędnych do podejmowania natychmiastowych i długofalowych decyzji zapewniających bezpieczeństwo ludzi, zwierząt, infrastruktury i środowiska. 
 7. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej Państwa.
 8. Nadzór nad systemem wczesnego ostrzegania oraz systemem wykrywania i alarmowania, w szczególności:
  • alarmowanie i powiadamianie ludności o zagrożeniach przy współpracy z regionalnymi rozgłośniami radiowymi i telewizyjnymi;
  • powiadamianie członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz obsady osobowej Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta,
 9. Współpraca z Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta.

Schemat zarządzania kryzysowego w Białymstoku

rozmiar: 87 KB DOC pobierz
Do góry