• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Komisja bezpieczeństwa i porządku

Podstawa prawna
art. 38a w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107)


mówi, iż w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku.

Komisja bezpieczeństwa i porządku realizuje zadania w zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego do których należą m.in.:

 1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
 2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 5. opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
 7. opiniowanie innych programów dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Skład Komisji bezpieczeństwa i porządku Białegostoku:

 • Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski – przewodniczący Komisji,
 • Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Marek Masalski,
 • Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP Krzysztof Wilamowski,
 • Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Białymstoku Jarosław Lewocki,

radni delegowani przez Radę Miasta Białystok w osobach:

 • Joanna Misiuk,
 • Jarosław Grodzki,

przedstawiciele delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku w osobach:

 • Krystian Szyszko,
 • Aneta Bogut,

prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Białymstoku:

 • Mirosław Józef Żoch.

Sprawozdanie za 2018 rok

rozmiar: 338.55 KB PDF pobierz

Sprawozdanie za 2017 rok

rozmiar: 2.11 MB PDF pobierz

Sprawozdanie za 2016 rok

rozmiar: 1.32 MB PDF pobierz

Sprawozdanie za 2015 rok

rozmiar: 371.86 KB PDF pobierz

Sprawozdanie za 2019 rok

rozmiar: 411.87 KB PDF pobierz

Sprawozdanie za 2020 rok

rozmiar: 5.62 MB PDF pobierz

Sprawozdanie za 2021 rok

rozmiar: 308.38 KB PDF pobierz

Sprawozdanie za 2022 rok

rozmiar: 2.72 MB PDF pobierz

Sprawozdanie za 2023 rok

rozmiar: 282.98 KB PDF pobierz

Ważne adresy

Komenda Miejska Policji w Białymstoku
ul. gen. J. Bema 4
15-369 Białystok
Tel. 47 711 24 73
     112

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

 

Straż Miejska w Białymstoku
ul. Składowa 11
15-399 Białystok
tel. 986

Straż Miejska w Białymstoku

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

ul. Warszawska 3

15-062 Białystok

tel 47 711 72 10

kmpspbk@straz.bialystok.pl

 

Razem Bezpieczniej - Rządowy Program

Do góry