Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ćwiczenia „Woda 2017”

Biuro Zarządzania Kryzysowego

ul. Słonimska 2/2
15-950 Białystok
tel.: 85 869 65 35
fax: 85 869 65 35
bzk@um.bialystok.pl 

Do góry