• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Dokumenty bazowe

Obowiązujące obecnie dokumenty, określające strategiczne działania Miasta w zakresie kultury obejmują:

  • Strategię Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus,
  • Program Miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji na lata 2014 – 2017 „Białystok dla Tolerancji”.

Dokumentem wyjściowym do prac nad programem polityki kulturalnej Miasta Białegostoku są rekomendacje zawarte w raporcie Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” Spacer po utartych ścieżkach. O spotkaniach białostoczan z kulturą. Rekomendacje wskazują na wiele obszarów wymagających interwencji, w tym określają kilka zasadniczych, w tym m.in.:

  • znaczącą potrzebę poszerzenia oferty kulturalnej na osiedlach, realizowanej zarówno przez samorządowe instytucje kultury, jak i inne podmioty prowadzące działania na polu kultury,
  • potrzebę zwrócenia uwagi na problem  edukacji kulturalnej w mieście,
  • potrzebę określenia roli,  możliwości i  kierunków rozwoju samorządowych instytucji kultury,
  • potrzebę promowania lokalnych przedsięwzięć kulturalnych, twórców i animatorów kultury.

Wszystkie ww. dokumenty (w wersji pełnej i skróconej) są dostępne poniżej.

Pliki do pobrania

Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 - pełna wersja

rozmiar: 2.56 MB PDF pobierz

Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 - wersja skrócona

rozmiar: 4.49 MB PDF pobierz

Program „Białystok dla Tolerancji” - pełna wersja

rozmiar: 263.63 KB PDF pobierz

Program "Białystok dla Tolerancji" - wersja skrócona

rozmiar: 32.76 KB PDF pobierz

Raport Fundacji SocLab "SPACER PO UTARTYCH ŚCIEŻKACH" - pełna wersja

rozmiar: 3.57 MB PDF pobierz

Rekomendacje z Raportu Fundacji SocLab "SPACER PO UTARTYCH ŚCIEŻKACH"

rozmiar: 35.5 KB PDF pobierz
Do góry