• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli Animatorów Kultury

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury przyznawana jest nauczycielom – animatorom życia kulturalnego, którzy działając w jednostkach oświatowych na terenie Białegostoku, wzbogacają ofertę kulturalną miasta.

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta przyznawana jest w dwóch kategoriach: nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych.

Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

Wnioski o przyznanie nagrody (indywidualnej lub zbiorowej) mogą składać:

 1. instytucje kultury,
 2. stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne,
 3. redakcje środków masowego przekazu,
 4. jednostki oświatowe,
 5. inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 6. organy administracji publicznej,
 7. oraz mieszkańcy miasta Białegostoku.

Wnioski opiniuje Kapituła, powoływana przez Prezydenta Miasta Białegostoku, spośród radnych Rady Miasta Białystok.

O przyznaniu nagrody rozstrzyga Prezydent Miasta Białegostoku, w oparciu o opinię Kapituły.

Wniosek powinien zawierać:

 1. dane osobowe dotyczące kandydata (kandydatów) do nagrody,
 2. opis dotychczasowej działalności albo informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana, z rozróżnieniem równorzędnych kategorii:
  1. nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów,
  2. nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych.
 3. uzasadnienie wniosku, zawierające opis działań kandydata na rzecz wzbogacenia życia kulturalnego i rozwoju kultury Miasta Białegostoku wraz z dokumentacją.

Pliki do pobrania

Regulamin Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta

rozmiar: 23 KB DOC pobierz

Uchwała ws. szczegółowych warunków przyznawania nagród

rozmiar: 1.06 MB PDF pobierz

Informacja o naborze

rozmiar: 195.18 KB PDF pobierz

Wniosek

rozmiar: 34 KB DOC pobierz

Dotychczasowi laureaci Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Białystok

rozmiar: 94.5 KB DOC pobierz
Do góry