• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Nagrody

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku

Nagroda Artystyczna  - za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury - przyznawana jest twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz do promocji miasta w kraju i za granicą. Ustanowiona została w 1993 r. i jest przyznawana w równorzędnych kategoriach:

  • artystycznej - za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki: film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec, teatr.
  • organizatorskiej - za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście.
  • ochrony dziedzictwa - za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym.

Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego

Nagroda Literacka - za najlepszą książkę roku - przyznawana jest twórcom, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też się tu urodzili czy zamieszkują albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku. Nagroda przyznawana jest autorom najlepszych książek, spośród wszystkich gatunków literackich. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania i publikacje naukowe. Nagroda została ustanowiona w 1991 r.

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli - Animatorów Kultury

Nagroda przyznawana jest nauczycielom - animatorom życia kulturalnego, którzy działając w jednostkach oświatowych na terenie Białegostoku, wzbogacają ofertę kulturalną miasta. Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta przyznawana jest w dwóch kategoriach: nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych. Nagroda została ustanowiona w 1997 r. 

Nagroda Rady Miasta Białystok - „Kulturalne Gryfy”

Nagroda Rady Miasta Białystok - „Kulturalne Gryfy” - przyznawana jest mecenasom kultury, instytucjom, organizacjom pozarządowym, twórcom oraz animatorom życia kulturalnego, za szczególne osiągnięcia dotyczące szeroko pojętej działalności kulturalnej na terenie Miasta Białystok. Nagroda "Kulturalne Gryfy" przyznawana jest w 5 kategoriach: animator, instytucja, organizacja pozarządowa, mecenas, wydarzenie.

Pliki do pobrania

Uchwała ws. ustanowienia dorocznych nagród

rozmiar: 346.14 KB PDF pobierz

Uchwała zmieniająca uchwałę ws. ustanowienia doroczych nagród

rozmiar: 185.06 KB PDF pobierz
Do góry