• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego

Nagroda Literacka – za najlepszą książkę roku – przyznawana jest twórcom, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też się tu urodzili czy zamieszkują albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem, oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku. Nagroda przyznawana jest autorom najlepszych książek, spośród wszystkich gatunków literackich. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania i publikacje naukowe.

Nagroda przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania nagrody, także w formie elektronicznej (e-booka). Nie uwzględnia się maszynopisów książek.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

  1. instytucje kultury,
  2. stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne,
  3. redakcje środków masowego przekazu,
  4. jednostki oświatowe,
  5. inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,
  6. organy administracji publicznej oraz mieszkańcy miasta Białegostoku.

Wnioski przyjmowane są do 31 grudnia każdego roku.

Wnioski opiniuje Kapituła, powoływana przez Prezydenta Miasta Białegostoku, spośród przedstawicieli: literatów, krytyków literackich, recenzentów książkowych, literaturoznawców. W skład Kapituły wchodzi także żona patrona nagrody, jako członek honorowy. Członkiem Kapituły nie może być autor, którego książka w danym roku jest zgłoszona do nagrody.

O przyznaniu nagrody rozstrzyga Prezydent Miasta Białegostoku, w oparciu o opinię Kapituły.

Wniosek powinien zawierać:

  1. dane osobowe dotyczące kandydata (kandydatów) do nagrody,
  2. dane dotyczące osiągnięcia, za które nagroda ma być przyznana (tj. tytuł książki, rok i miejsce wydania) lub całokształtu działalności (w przypadku nagrody za całokształt),
  3. uzasadnienie wniosku.

Więcej informacji na temat Nagrody na stronie: www.wieslaw-kazanecki.pl

Wniosek oraz regulamin do pobrania poniżej:

Pliki do pobrania

Regulamin Nagrody Literackiej

rozmiar: 29 KB DOC pobierz

Uchwała ws. szczegółowych warunków przyznawania nagród

rozmiar: 1.06 MB PDF pobierz

Dotychczasowi laureaci Nagrody Literackiej

rozmiar: 62 KB DOC pobierz

Wniosek

rozmiar: 36 KB DOC pobierz
Do góry