• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku – za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury – przyznawana jest twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz do promocji miasta w kraju i za granicą.

Nagroda artystyczna przyznawana jest w kategoriach:

 • artystycznej - za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki: film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec, teatr.
 • organizatorskiej - za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście,
 • ochrony dziedzictwa - za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

 1. instytucje kultury,
 2. stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne,
 3. redakcje środków masowego przekazu,
 4. jednostki oświatowe,
 5. inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 6. organy administracji publicznej,
 7. oraz mieszkańcy miasta Białegostoku.

Wnioski przyjmowane są do 31 grudnia każdego roku.

Wnioski opiniuje Kapituła, powoływana przez Prezydenta Miasta Białegostoku, spośród przedstawicieli: związków twórczych, stowarzyszeń artystycznych i kulturalnych, instytucji kultury i uczelni artystycznych, dotychczasowych laureatów nagrody i lokalnych twórców. O przyznaniu nagrody rozstrzyga Prezydent Miasta Białegostoku, w oparciu o opinię Kapituły.

Wniosek powinien zawierać:

 1. dane osobowe dotyczące kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu,
 2. opis dotychczasowej działalności albo informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana, z rozróżnieniem równorzędnych kategorii:
  • artystycznej – za dokonania twórcze w dziedzinach: fotografika, film, muzyka, plastyka, taniec, teatr,
  • organizatorskiej – za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście,
  • ochrony dziedzictwa – za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym.
 3. uzasadnienie wniosku zawierające opis działań kandydata na rzecz wzbogacenia życia kulturalnego i rozwoju kultury Miasta Białegostoku wraz z dokumentacją.

Pliki do pobrania

Regulamin Nagrody Artystycznej

rozmiar: 24 KB DOC pobierz

Uchwała ws. szczegółowych warunków przyznawania nagród

rozmiar: 1.06 MB PDF pobierz

Wniosek - Kat. Artystyczna

rozmiar: 34.5 KB DOC pobierz

Wniosek - Kat. Ochrona Dziedzictwa

rozmiar: 33.5 KB DOC pobierz

Wniosek - Kat. Organizatorska

rozmiar: 33.5 KB DOC pobierz

Dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej

rozmiar: 78 KB DOC pobierz
Do góry