Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Biuro Rady Miasta

ul. Słonimska 1
15 - 950 Białystok
tel. 85 869 6138
fax: 85 869 6269
e-mail: brm@um.bialystok.pl

Dyrektor - Andrzej Matys
pokój 607, tel. 85 869 6097
e-mail: amatys@um.bialystok.pl

Sekretariat – Milena Ida Grygoruk
pokój 607, tel. 85 869 6138
fax: 85 869 6269
e-mail: mgrygoruk@um.bialystok.pl

Agnieszka Zabrocka
pokój 607, tel. 85 869 6284  
e-mail: azabrocka@um.bialystok.pl

 

Obsługa Komisji Rady Miasta

Ewa Bierć obsługa:
Komisji Budżetu i Finansów
Komisji Spraw Społecznych, Rodziny i Zdrowia
Komisji Infrastruktury Komunalnej
pokój 605, tel. 85 869 6047
e-mail: ebierc@um.bialystok.pl

Agnieszka Trzeciak obsługa:
Komisji Rewizyjnej
Komisja Skarg, Wniosków i Petychi
Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa
Komisji Sportu i Turystyki
pokój 605, tel. 85 869 6160
e-mail: atrzeciak@um.bialystok.pl

Anna Fechner obsługa:
Komisji Edukacji i Wychowania
Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Komisji Kultury i Promocji Miasta
pokój 605, tel. 85 869 6399
e-mail: afechner@um.bialystok.plDo góry