• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Biuro Rady Miasta

ul. Słonimska 1
15 - 950 Białystok
tel. 85 869 6138
fax: 85 869 6269
e-mail: brm@um.bialystok.pl

Dyrektor - Andrzej Matys
pokój 607, tel. 85 869 6097

Sekretariat – Milena Ida Grygoruk
pokój 607, tel. 85 869 6138
fax: 85 869 6269

Obsługa Komisji Rady Miasta

Klaudia Makal obsługa:
Komisji Sportu i Turystyki
Komisji Infrastruktury Komunalnej
pokój 605, tel. 85 869 6047

Agnieszka Trzeciak obsługa:
Komisji Rewizyjnej
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa
pokój 605, tel. 85 869 6160

Anna Fechner obsługa:
Komisji Edukacji i Wychowania
Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Komisji Kultury i Promocji Miasta
pokój 605, tel. 85 869 6399

Olga Gierejko obsługa:
Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia
Komisji Budżetu i Finansów
pokój 605, tel. 85 869 6284

Do góry