• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Tadeusz Truskolaski

Zdjęcie Prezydenta Tadeusza TruskolaskiegoTadeusz Truskolaski urodził się 10 kwietnia 1958 r. w Kapicach Starych. Wychowany został w rodzinie o silnych tradycjach akowskich, stąd też szczególnie bliskie mu są wartości patriotyczne i chrześcijańskie.

W roku 2006 Tadeusz Truskolaski po raz pierwszy wziął udział w wyborach samorządowych jako kandydat na Prezydenta Miasta Białegostoku. 26 listopada mieszkańcy miasta powierzyli mu ten urząd na czteroletnią kadencję. 5 grudnia 2006 r. Tadeusz Truskolaski złożył ślubowanie i objął urząd Prezydenta Miasta Białegostoku.

Cztery lata później białostoczanie już w pierwszej turze zdecydowali, iż życzą sobie reelekcji Tadeusza Truskolaskiego. Głos na tę kandydaturę oddało przeszło 68 proc. wyborców. Powtórne ślubowanie Prezydent Miasta złożył 5 grudnia 2010 roku, a więc dokładnie pięć lat po poprzednim.

Tadeusz Truskolaski z wykształcenia jest ekonomistą. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki, kontynuując jednocześnie pracę naukową. Obecnie posiada tytuł doktora habilitowanego, jest profesorem Uniwersytetu w Białymstoku. Na swoim koncie ma przeszło 100 publikacji naukowych.

Od dłuższego czasu Tadeusz Truskolaski angażuje się w prace, związane z rozwojem naszego miasta, regionu i kraju. Pełnił funkcję doradcy ministra rozwoju regionalnego. Pracował w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych nad Strategią Rozwoju Kraju oraz Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

Po utworzeniu samorządów wojewódzkich kierował w podlaskim Urzędzie Marszałkowskim Departamentem Polityki Regionalnej, gdzie wdrażał program PHARE. Stworzony wówczas przez Tadeusza Truskolaskiego zespół fachowców zapewnił naszemu Miastu i całemu Podlasiu ponad 400 mln złotych ze środków Unii Europejskiej.

Od roku 2011 Prezydent Białegostoku jest członkiem Komitetu Regionów, organu doradczego UE, zajmującego się polityką regionalną Unii.

Jako naukowiec Tadeusz Truskolaski posiada liczne kontakty międzynarodowe. Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim. Cały czas angażuje się w działalność społeczną jako członek NSZZ "Solidarność" na Uniwersytecie w Białymstoku.

Jego pasją jest sport i rekreacja. Zimą jeździ na nartach i łyżwach, latem - na rowerze. Oprócz tego pływa oraz gra w tenisa ziemnego i stołowego. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Żona Ewa pracuje w firmie szkoleniowej, córka Emilia i syn Krzysztof są studentami Uniwersytetu w Białymstoku. Wolny czas Tadeusz Truskolaski chętnie spędza z rodziną w ogrodzie działkowym.

Wystąpienie Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego podczas uroczystego zaprzysiężenia na trzecią kadencję w 2014 roku.

Minęło dokładnie osiem lat od dnia, kiedy w tej samej sali po raz pierwszy przyjmowałem mandat Prezydenta Miasta, przekazany w moje ręce przez białostoczan. Cztery lata później, również 5 grudnia, po raz kolejny miałem zaszczyt przyjmować ten honor w Auli Wielkiej Uniwersytetu Medycznego. Dziś zatem po raz trzeci już staję przed Państwem, by wyrazić wdzięczność z poparcia, zdobytego dla mojej wizji rozwoju Białegostoku i serdecznie Państwu za to poparcie podziękować.

Przyznać wypada, że minione osiem lat stanowiło w życiu naszego miasta odrębną epokę. Dzięki pozyskanym środkom unijnym, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu jakże licznych ludzi, którym na sercu leży przyszłość Białegostoku, udało nam się zdecydowanie przyspieszyć tempo rozwoju stolicy Podlasia. Była to z pewnością praca przekraczająca możliwości jednej osoby. Mówiłem cztery lata temu, że widzę siebie w roli patrona porozumienia wszystkich tych, którzy chcą angażować się na rzecz Białegostoku. Jeśli zatem tak wielkie przedsięwzięcia zostały przez ostatnie lata z sukcesem wykonane, znaczy to, że również moje skromne zadanie mogę uznać za zrealizowane.

Podobną deklarację chciałbym Państwu przedstawić dziś. Jestem przekonany, że wciąż mamy wiele do zrobienia, by Białystok czynić z roku na rok miastem coraz lepszym do życia i dynamicznie rozwijającym się we wszystkich sferach. Wierzę, że mój wyborczy wynik świadczy o tym, iż pragną Państwo nadal wspierać moją wizję zmian i angażować się w jej realizację. Dziękując zatem za poparcie, proszę nie tylko o kredyt zaufania, ale również o zaangażowanie w pracy, która przynieść ma pożytek nie mnie, nie samorządowi, nie żadnej z lokalnych sił politycznych, ale całej społeczności Miasta Białegostoku.

Po raz kolejny pragnę wyrazić przekonanie, że nawet jeśli dzieli nas wiele, to znacznie więcej łączy, zaś najważniejszym spoiwem, które stanowić może wyznacznik wszystkich naszych przyszłych działań, jest lokalny patriotyzm i duma z naszej małej ojczyzny. Wierzę, że moge liczyć z Państwa strony na merytoryczne opinie i chęć dialogu, do którego gotowość z góry pragnę zadeklarować. Wierzę, że białostocka jedność w sprawach najważniejszych będzie stanowić nadal wzór dla całego naszego kraju, tak jak to było przez osiem ostatnich lat.

Szanowni Państwo,
W dotychczasowych działaniach starałem się mieć na uwadze przede wszystkim długofalowe skutki podejmowanych decyzji, nie zaś ich doraźne efekty marketingowe. To często niełatwe – każdy, kto angażuje się w działalność publiczną, prędzej czy później zda sobie sprawę, że niemal wszystkie istotne przedsięwzięcia wiążą się z ryzykiem. Bliski jest mi jednak pogląd, według którego chęć zadowolenia wszystkich skutkować może jedynie decyzyjnym paraliżem, a tani populizm w dłuższej perspektywie jest zwiastunem stagnacji. Brak trudnych decyzji to brak kontrowersji, choć nie wierzę, by ostateczna ocena takiej pracy mogła być wysoka. Rezultat wyborów samorządowych dowodzi, że białostoczanie podzielają ten punkt widzenia. Tak wysoki wynik po ośmiu latach zmian mówi nam, że były to zmiany oczekiwane i akceptowane przez większość mieszkańców naszego miasta.

Wynik ten jest z pewnością powodem do dumy; nie dla mnie jednak, ale dla wszystkich tych, którzy angażowali się w owe zmiany, służąc mi radą, wsparciem czy rzeczową krytyką. Pragnąłbym zatem, aby wszyscy Państwo poczuli się dziś dumni z tego rozstrzygnięcia. Wybory wygrał Białystok otwarty na rozwój, dumny z osiągnięć i niebojący się wyzwań. To Państwo tworzą ten Białystok, ja zaś pozostaję jedynie symbolem i gwarantem realizacji Państwa oczekiwań.

Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski

Pliki do pobrania

Zaprzysiężenie Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego 2014

rozmiar: 76.41 KB PDF pobierz
Do góry