• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Zastępcy Prezydenta, Sekretarz i Skarbnik Miasta

Zastępca Prezydenta Rafał Rudnicki sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Departamentu Urbanistyki i Architektury,
 2. Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej,
 3. Departamentu Kultury, Promocji i Sportu,
 4. Centrum Aktywności Społecznej.

Zastępca Prezydenta Tomasz Klim sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Departamentu Edukacji,
 2. Departamentu Inwestycji,
 3. Zarządu Dróg Miejskich.

Zastępca Prezydenta Marek Masalski sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Departamentu Geodezji,
 2. Departamentu Skarbu,
 3. Biuro Strefy Płatnego Parkowania,
 4. Biura Zarządzania Kryzysowego, z tym że zadania przypisane odrębnymi ustawami do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy będą podlegać nadzorowi Prezydenta Miasta Białegostoku.

Zastępca Prezydenta Eliza Agnieszka Cybulko sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Departamentu Gospodarki Komunalnej,
 2. Departamentu Ochrony Środowiska,
 3. Departamentu Spraw Społecznych.

Sekretarz Miasta Krzysztof Marek Karpieszuk sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Departamentu Obsługi Mieszkańców,
 2. Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru,
 3. Departamentu Obsługi Urzędu,
 4. Urzędu Stanu Cywilnego,
 5. Biura Zarządzania Kadrami,
 6. Przy Biurze Zarządzania Kadrami działa samodzielne stanowisko pracy ds. bhp podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta,
 7. Biura Kontroli,
 8. Biura Zarządzania Efektywnością Energetyczną,
 9. Biura Bezpieczeństwa Informacji, z tym że Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta, natomiast zadanie przypisane odrębnymi ustawami do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy będą podlegać mojemu nadzorowi.

Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Biura Egzekucji Administracyjnej,
 2. Departamentu Finansów Miasta,
 3. Departamentu Rachunkowości.
Do góry