• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Zastępcy Prezydenta, Sekretarz i Skarbnik Miasta

Zastępca Prezydenta Rafał Rudnicki sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Departamentu Edukacji,
 2. Departamentu Gospodarki Komunalnej,
 3. Departamentu Kultury, Promocji i Sportu.

Zastępca Prezydenta Zbigniew Nikitorowicz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Biura Strefy Płatnego Parkowania,
 2. Departamentu Spraw Społecznych,
 3. Departamentu Skarbu,
 4. Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

Zastępca Prezydenta Przemysław Tuchliński sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Centrum Aktywności Społecznej,
 2. Departamentu Inwestycji,
 3. Zarządu Dróg Miejskich,
 4. Biura Zarządzania Kryzysowego, z tym że zadania przypisane odrębnymi ustawami do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy będą podlegać nadzorowi Prezydenta Miasta Białegostoku.

Zastępca Prezydenta Adam Musiuk sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Departament Architektury,
 2. Departament Geodezji,
 3. Departament Ochrony Środowiska,
 4. Departament Urbanistyki.

Sekretarz Miasta Krzysztof Marek Karpieszuk sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Biura Zarządzania Kadrami,
 2. Biura ds. Smart City,
 3. Departamentu Obsługi Mieszkańców,
 4. Departamentu Obsługi Urzędu,
 5. Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru,
 6. Urzędu Stanu Cywilnego,
 7. Biura Kontroli,
 8. Biura Audytu Wewnętrznego, z tym że Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta, natomiast zadania przypisane odrębnymi ustawami do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy będą podlegać nadzorowi Prezydenta Miasta Białystok.

Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Biura Egzekucji Administracyjnej,
 2. Departamentu Finansów Miasta,
 3. Departamentu Rachunkowości.
Do góry