• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Jak spotkać się z Prezydentem?

Prezydent przyjmuje interesantów we wtorki. Aby umówić spotkanie należy skontaktować się z sekretariatem:

Prezydent Miasta Białegostoku
Tadeusz Truskolaski

tel.: 85 869 6002
fax: 85 869 6265
prezydent@um.bialystok.pl

W przypadku spraw należących do kompetencji zastępców Prezydenta Miasta, prosimy o kontakt z odpowiednimi sekretariatami:

Rafał Rudnicki
Przemysław Tuchliński

tel.: 85 869 6005
fax: 85 869 6266
sekretariat2@um.bialystok.pl

Zbigniew Nikitorowicz
Adam Musiuk

tel.: 85 869 6008
fax: 85 869 6264
sekretariat3@um.bialystok.pl

Do góry