• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Patronat

Otrzymanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Białegostoku wiąże się z przesłaniem pisma do Prezydenta Miasta Białegostoku z pośbą o patronat honorowy nad wydarzeniem wraz z opisem wydarzenia i informacją o organizatorze i przesłaniu na jeden z poniższych adresów:

Kancelaria Prezydenta Miasta
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Kilińskiego 6
Białystok

Prośbę o patronat należy przesłać przynajmniej 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu.

Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu patronatu.

O patronat honorowy Prezydenta Miasta Białegostoku może ubiegać się każdy kto organizuje wydarzenie, które posiada szczególną rangę kulturalną, społeczną lub promocyjną

Co daje patronat honorowy Prezydenta Miasta Białegostoku?

  • podkreśla rangę wydarzenia,
  • możliwość umieszczenia herbu Miasta Białegostoku z podpisem "Prezydent Miasta Białegostoku" na wszystkich materiałach promujących wydarzenie.

Otrzymanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Białegostoku zobowiązuje organizatora do:

  • zamieszczenia informacji o patronacie honorowym oraz herbu miasta Białegostoku we wszystkich materiałach organizatora,
  • dołączenia linku www.bialystok.pl do informacji dotyczącej wydarzenia na stronie internetowej organizatora,
  • przekazania do Kancelarii Prezydenta Miasta kompletu materiałów/publikacji po zakończeniu wydarzenia.Honorowy Patronat Prezydenta Herb

Honorowy Patronat Prezydenta Herb

rozmiar: 226,03 KB PDF pobierz

Wniosek o Patronat Honorowy

rozmiar: 34 KB DOC pobierz

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku

rozmiar: 918,89 KB PDF pobierz
Do góry