• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

Logotypy Fundusze Europejskie, Ministerstwo Rozwoju, Wrota Podlasia, Unia Europejska

Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 jest realizowany w ramach projektu pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku 7.12.2016 r. podpisało umowę na realizację projektu pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Wartość projektu: 71 000,00 zł

Dofinansowanie projektu: 63 900,00 zł

w tym z Funduszu Spójności: 54 315,00 zł

w tym z Budżetu Państwa: 9 585,00 zł

Celem projektu jest opracowanie dokumentu pn. „Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023” niezbędnego do prowadzenia procesu rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Planowane efekty będą wynikały z realizacji przedsięwzięć wpisanych do „Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023”. Program rewitalizacji będzie wykorzystywany przy ubieganiu się o pozyskiwanie zewnętrznych środków, w tym RPOWP na lata 2014-2020 na finansowanie ww. przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Działania te w dłuższej perspektywie przyczynią się do zniwelowania zdiagnozowanych problemów na obszarach rewitalizacji.

 

Uchwała Nr XLIX_750_18 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

rozmiar: 18.89 MB PDF pobierz

Raport z konsultacji społecznych

rozmiar: 1.92 MB PDF pobierz

Ankieta

rozmiar: 195.01 KB PDF pobierz

Plakat konsultacje społeczne

rozmiar: 713.22 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 318/18

rozmiar: 205.79 KB PDF pobierz

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

rozmiar: 432.62 KB PDF pobierz

Raport z monitoringu za rok 2018 Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

rozmiar: 3.03 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu za rok 2019 Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

rozmiar: 6.16 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu za rok 2020 Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 (skan)

rozmiar: 24.4 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu za rok 2020 Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 (do odczytu)

rozmiar: 1.89 MB DOCX pobierz

Raport z monitoringu za rok 2021 Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 (do odczytu)

rozmiar: 1.7 MB PDF pobierz

Raport z ewaluacji Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

rozmiar: 2.78 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu za rok 2022 Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 (do odczytu)

rozmiar: 1.8 MB PDF pobierz

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

rewitalizacja@um.bialystok.pl
Do góry