• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Miasta Białegostoku

W dniu 07 października 2023 r. weszła w życie uchwała Nr LXXIV/1019/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 22 września 2023 r., poz. 4868.

W uchwale tej nie ustanowiono na rzecz gminy prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Ponadto nie podjęto uchwały o ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dostępne są w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej GIS Białystok pod linkiem: https://bialystok.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ca29842ea6064ed09bba3b0c208dfdb6

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku (skan)

rozmiar: 4,79 MB PDF pobierz
Do góry