• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Przemoc w rodzinie

Osoby i rodziny będące w stanie kryzysu mogą skorzystać z poradnictwa specjalistycznego świadczonego nieodpłatnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Osoby i rodziny, które mają trudności lub wykazują potrzebę w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód mogą skorzystać z poradnictwa specjalistycznego świadczonego nieodpłatnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Osoby potrzebujące wsparcia lub porady, bez względu na problem oraz niezależnie od wieku, sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej czy innych czynników zewnętrznych mogą pod nr 192-88 - Telefon Zaufania otrzymać pomoc od specjalistów dyżurujących codziennie w godzinach 18.00-4.00.

Rodziny z problemem alkoholowym, uzależnienia, przemocy mogą zwrócić się o pomoc do Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii – MOKiT, działającego w strukturach Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Pomoc udzielana jest w następujących formach:

 • porady i konsultacje,
 • diagnoza dysfunkcji rodziny alkoholowej,
 • psychoterapia indywidualna,
 • terapia rodzinna,
 • konsultacje dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, kuratorów sądowych, policji oraz pracowników innych instytucji podejmujących działania w zakresie uzależnień dzieci, młodzieży oraz przemocy w rodzinie,
 • treningi asertywności.

Konsultacji, diagnozy i terapii udzielają psycholodzy i terapeuci.

Aby skorzystać z pomocy MOKiT nie jest wymagane skierowanie, ale wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu spotkania.

Miasto Białystok w ramach otwartego konkursu ofert dofinansowuje poradnictwo specjalistyczne podejmowane przez:

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy ul. Pietkiewicza 1 w Białymstoku, tel. 85 811 06 12 – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku

  1. Poradnictwo psychologiczne - środa godz. 15.00-19.00, czwartek godz. 16.00-18.00
  2. Poradnictwo prawne - czwartek, godz. 16.00-20.00
  3. Mediacje rodzinne/psychoterapia – czwartek godz. 10.00-13.00

Poradnia Rodzinna przy ul. Magnoliowej 4 w Białymstoku, tel. 85 66 30 141 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom ,,Szansa’’. Dyżury prowadzone przez pedagoga/profilaktyka uzależnień/specjalistę ds. przemocy w rodzinie.

Punkt specjalistycznego poradnictwa przy ul. Boruty 19 w Białymstoku, tel. 85 67 63 303 - Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven. Porady prawne, rodzinne, psychologiczne umawiane telefonicznie.

Informator - baza teleadresowa 2018

rozmiar: 168.33 KB PDF pobierz

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ul. Malmeda 8
15-440 Białystok
tel.: 85 678 3100, 85 678 3119

Godziny otwarcia

wtorek w godz. 8.00-16.00
pozostałe dni robocze w godz. 7.30-15.30

Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii

ul. Włokiennicza 7
15-464 Białystok
tel.: 85 746 0623

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek w godz. 8.00-20.00

Do góry