• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

O programie

Dodana: 04.11.2020 13:48

Program Karta Aktywnego Seniora to projekt, który ma na celu aktywizację Seniorów przez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym. Miasto Białystok zaprasza wszystkich Seniorów do udziału w Programie i korzystania z przygotowanych dla nich ulg, preferencji i świadczeń.

Aby przystąpić do Program wystarczy spełniać dwa warunki:

 • być mieszkańcem Białegostoku
 • mieć ukończone 60 lat

Ideą Programu jest przygotowanie szeregu ulg preferencji i świadczeń skierowanych do białostockich seniorów. Działania prowadzone w ramach programu mają na celu:

 • ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych,
 • propagowanie prozdrowotnego stylu życiu,
 • aktywizację społeczną seniorów,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów,
 • zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
 • poprawę stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia seniorów. 

Program realizować będą:

 • jednostki organizacyjne Miasta Białystok,
 • spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Miasta Białystok,
 • inne jednostki i instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, a także firmy i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, które uzyskają status partnera Programu Karta Aktywnego Seniora.

Lista partnerów Programu Karta Aktywnego Seniora będzie dostępna na stronie www.bialystok.pl, partnerzy będą oznaczeni naklejkami z logo Programu Karta Aktywnego Seniora, umieszczonymi na swoich witrynach, kasach i materiałach promocyjnych. O wysokości ulg decydować będą partnerzy Programu.

Dodatkowych informacji dotyczących programu udzielają punkty Obsługi Klienta BKM, tel.: 85 869 69 69.

Uchwała nr VII/77/15 Rady Miasta Białystok z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu „Karta Aktywnego Seniora”

rozmiar: 180,92 KB PDF pobierz

Zarządzenie nr 385/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 21 maja 2015 r. w sprawie regulaminu wydawania i korzystania z dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulg, preferencji i swiadczeń przewidzianych w Programie "Karta Aktywnego Seniora" oraz jego wzoru

rozmiar: 2,06 MB PDF pobierz

Uchwała nr XLI/630/17 Rady Miasta Białystok z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu „Karta Aktywnego Seniora”

rozmiar: 94,4 KB PDF pobierz

Uchwała nr XIV/211/19 Rady Miasta Białystok z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu „Karta Aktywnego Seniora”

rozmiar: 105,83 KB PDF pobierz

Wniosek o wydanie „Karty Aktywnego Seniora”

rozmiar: 31,5 KB DOC pobierz

Wniosek o wydanie „Karty Aktywnego Seniora”

rozmiar: 173,02 KB PDF pobierz
Do góry