• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Osoby bezdomne

WIDZISZ OSOBĘ BEZDOMNĄ? NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!
ZAREAGUJ… POMÓŻ… ZGŁOŚ:

 • Pracownikowi socjalnemu Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku zajmującemu się pomocą osobom bezdomnym. Zespół mieści się w Białymstoku przy ulicy Klepackiej 18 (wejście E), telefon 85 879 79 40, 85 879 79 41, 85 879 79 42, 85 897 79 43, 85 879 79 44, 85 879 79 45.
  Zespół jest czynny w poniedziałek w godzinach 8.00 – 17.00; wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 - 15.30.
 • Policji telefon 997
 • Pogotowiu Ratunkowemu telefon 999
 • Straży Miejskiej telefon 986
 • Wybierz numer alarmowy telefon 112

lub pracownikowi socjalnemu jednego z niżej wymienionych Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku:
Nr 1 – ulica Mieszka I 8 C - telefon 85 748 20 28
Nr 2 – ulica Siewna 2 - telefon 85 879 78 34 
Nr 3 – ulica Sienkiewicza 53 - telefon 85 879 78 50
Nr 4 – ulica Radzymińska 16 - telefon 85 879 78 54
Nr 5 – ulica Gen. Józefa Hallera 8 - telefon 85 879 78 77
Nr 6 – ulica Bema 2 - telefon 85 879 79 00
Nr 7 – ulica Storczykowa 5 - telefon 85 879 79 03
Nr 8 – ulica Swobodna 24 - telefon 85 879 79 21
Nr 9 – ulica Witosa 38 - telefon 85 879 78 00
Zespoły są czynne w poniedziałek w godzinach 8.00 – 17.00; wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 - 15.30.

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych: 800 444 989 (dla województwa podlaskiego)

OFERTA POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM

Osoba bezdomna potrzebująca wsparcia zgłasza się do:

 • Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11, ulica Klepacka 18 (wejście E), telefon 85 879 79 40, 85 879 79 41, 85 879 79 42, 85 897 79 43, 85 879 79 44, 85 879 79 45
 • MOPR, ulica Malmeda 8, pokój numer 2, telefon 85 879 77 11 - udzielanie informacji o zasadach przyznawania świadczeń, poradnictwo socjalne i prawne

a także do następujących placówek:

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS” w Białymstoku, ulica Warszawska 47, telefon 85 732 89 07

 • Jadłodajnia dla osób bezdomnych czynna w okresie wrzesień - kwiecień, wydawanie zupy od poniedziałku do piątku o godz.\inie 13.00 (jadłodajnia może przyjąć 40 osób)
 • Punkt Pomocy Doraźnej (wydawanie odzieży, żywności, realizacja recept, pomoc w pisaniu pism urzędowych); punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00
 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - czynny w każdy poniedziałek i środę w godzinach 15.10 – 18.10 (dyżur terapeuty uzależnień)
 • Łaźnia dla mężczyzn i kobiet czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 9.00 – 14.00, pralnia czynna w środy w godzinach 9.00 – 14.00
 • Świetlica dla osób bezdomnych (dla kobiet i mężczyzn) czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00 (w świetlicy może przebywać 40 osób)

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ulica Branickiego 25, (klatka I, piętro XI, domofon 200), telefon 85 741 28 82

 • Stołówka dla kobiet i mężczyzn: wydawanie obiadów, w tym osobom bezdomnym, po uprzednim zakwalifikowaniu (nie więcej niż 35 osób) w dni robocze w godzinach 12.00 – 14.00
 • Wydawanie odzieży, bielizny, obuwia w dni robocze w godzinach 12.00 – 14.00

Fundacja „SPE SALVI”, ulica Warszawska 50, telefon 85 732 01 34 lub 790 671 995

 • Centrum Streetworkingu czynne: poniedziałek - piątek w godzinach 9.00 – 13.00
 • Streetworking - docieranie do osób bezdomnych w ich miejscu przebywania, interwencje, rozmowy wspierające, pomoc, rzecznictwo w urzędach, instytucjach, szpitalach, pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania
 • Wsparcie terapeutyczne z zakresu uzależnień – poniedziałek w godzinach 9.00 – 13.00, czwartek w godzinach 9.00 – 13.00
 • Porady prawne - wtorek w godzinach 9.00 – 13.00

NOCLEGOWNIA MĘŻCZYZN Św. Brata Alberta Caritas Archidiecezji Białostockiej, ulica Sienkiewicza 81/9, telefon 85 675 09 06 lub 664 762 880

 • Noclegownia z dziennym pobytem czynna jest całodobowo – 70 miejsc
 • Noclegownia całodobowa zapewnia 2 posiłki, zajęcia aktywizująco-integracyjne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00, wydawanie odzieży i obuwia na bieżąco, korzystanie z sanitariatów
 • Noclegownia doraźna czynna jest w godzinach 18.00 – 8.00, a podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych całodobowo - 30 miejsc (osoby korzystające z Noclegowni doraźnej przyjmowane są do godziny 21.30)
 • Formy pomocy: możliwość noclegu, korzystanie z sanitariatów, ciepły posiłek, możliwość przygotowania i spożycia ciepłego napoju

NOCLEGOWNIA KOBIET Św. Matki Teresy z Kalkuty Caritas Archidiecezji Białostockiej, ulica Raginisa 55, telefon 85 675 09 50 lub 664 762 880

 • Noclegownia dysponuje 18 miejscami noclegowymi
 • Placówka czynna w godzinach 18.00 – 8.00, a podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych całodobowo (bezdomne kobiety przyjmowane są do godziny 21.30)
 • Możliwość korzystania z sanitariatów, przygotowania posiłku i spożycia ciepłego napoju, korzystania ze świetlicy

OGRZEWALNIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Caritas Archidiecezji Białostockiej, ulica Kolejowa26A, telefon 664 762 880

 • Ogrzewalnia - do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest:
  - 30 miejsc siedzących (z możliwością zwiększenia do 50)
  - toalety
  - łaźnia w której można dokonać niezbędne czynności higieniczne oraz przebrać się
 • Schronienie w ogrzewalni znaleźć mogą osoby zdolne do samoobsługi
 • Działa siedem dni w tygodniu, cały rok i całodobowo

OGRZEWALNIA – NOCLEGOWNIA – SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, ulica Grunwaldzka 76, telefon 500 191 198 lub 85 674 87 17 lub 881 321 900

 • Świetlica (7.00-19.00) i Ogrzewalnia dla mężczyzn i kobiet (19.00-7.00) - 30 miejsc (z możliwością zwiększenia do 50)
 • Posiłki: śniadanie 7.30, kolacja 17.00 – tylko dla korzystających z ogrzewalni i noclegowni
 • Możliwość korzystania z biblioteki, TV, kąpieli, pralni, przygotowania gorącego napoju, otrzymania odzieży
 • Noclegownia całodobowa dla kobiet i mężczyzn – 20 miejsc noclegowych
 • Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 30 miejsc (w tym 8 miejsc dla osób nie wymagających usług opiekuńczych). Skierowanie na podstawie decyzji MOPR

NOCLEGOWNIA FUNDACJI DIALOG, ulica Kolejowa 26A, telefon 85 742 40 90 lub 608 869 171

 • Fundacja prowadzi całodobową Noclegownię – 34 miejsca, która przeznaczona jest dla następujących osób:
  -bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością, mężczyzn i kobiet
  -bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością rodzin cudzoziemców i uchodźców
 • Przy Noclegowni funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej, które zapewnia zatrudnienie socjalne, wsparcie instruktorów, pracownika socjalnego, psychologa, prawnika, doradcy zawodowego
 • W Noclegowni można otrzymać żywność, skorzystać z pralni, sanitariatów, kąpieli i przygotować gorący posiłek

NOCLEGOWNIA OŚRODEK READAPTACJI dla Bezdomnych Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Białymstoku, ulica Świętojańska 2 A, telefon 85 732 24 12 lub 602 577 424

 • Placówka dysponuje 23 miejscami całodobowego pobytu (pobyt do 2 lat)
 • Przyjęcie do placówki (w godzinach 9.00 – 17.00) następuje po wcześniejszym uzgodnieniu przez kuratora zawodowego, zakład karny lub pracownika socjalnego, godziny otwarcia 6.00 – 22.00
 • Placówka przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn opuszczających placówki penitencjarne; dysponuje świetlicą, pralnią, kuchnią, sanitariatami
 • Formy pomocy: pobyt całodobowy - nocleg z całodziennym wyżywieniem, wydawanie środków czystości i higieny osobistej, odzieży, obuwia
 • Pomoc pedagogiczna i socjalna: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 – 18.00, terapeuty uzależnień: środa w godzinach 15.30 – 17.00 , dyżury kuratorów zawodowych w godzinach 17.00 – 20.00; opiekuna bezdomnego w godzinach 22.00 – 6.00 (wolontariusz) oraz 6.00 – 22.00
 • Osobom spoza Placówki pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00, w tym gorące posiłki w godzinach 13.00 – 14.00

Data ostatniej aktualizacji: 13.12.2021

Ulotka dla osób bezdomnych

rozmiar: 182,01 KB PDF pobierz

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ulica Malmeda 8
15-440 Białystok
telefon: 85 879 79 50, 85 879 79 51

Godziny otwarcia

poniedziałek w godzinach 8.00-17.00
pozostałe dni robocze w godzinach 7.30-15.30

Do góry