Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Osoby bezdomne

WIDZISZ OSOBĘ BEZDOMNĄ? NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!
ZAREAGUJ… POMÓŻ… ZGŁOŚ:

 • Pracownikowi socjalnemu Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku zajmującemu się pomocą osobom bezdomnym. Zespół mieści się w Białymstoku przy ulicy Białej 13/33, telefon 85 653 73 56, fax 85 688 63 93.
  Zespół jest czynny w poniedziałek w godzinach 8.00 – 17.00; wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 - 15.30.
 • Policji telefon 997
 • Pogotowiu Ratunkowemu telefon 999
 • Straży Miejskiej telefon 986
 • Wybierz numer alarmowy telefon 112

lub pracownikowi socjalnemu jednego z niżej wymienionych Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku:
Nr 1 – ul. Mieszka I 8 C - telefon 85 748 20 28
Nr 2 – ul. Siewna 2 - telefon 85 675 12 72
Nr 3 – ul. Sienkiewicza 53 - telefon 85 653 86 64
Nr 4 – ul. Radzymińska 16 - telefon 85 652 69 02
Nr 5 – ul. Gen. Józefa Hallera 8 - telefon 85 653 23 04
Nr 6 – ul. Bema 2 - telefon 85 747 03 83
Nr 7 – ul. Storczykowa 5 - telefon 85 654 69 78
Nr 8 – ul. Swobodna 24 - telefon 85 653 23 69
Nr 9 – ul. Witosa 38 - telefon 85 879-78-00
Zespoły są czynne w poniedziałek w godzinach 8.00 – 17.00; wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 - 15.30.

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych: 800 444 989 (dla województwa podlaskiego)

OFERTA POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM

Osoba bezdomna potrzebująca wsparcia zgłasza się do:

 • Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11, ulica Biała 13/33, telefon 85 653 73 56
 • MOPR, ulica Malmeda 8, pokój numer 1, telefon 85 678 31 19 - udzielanie informacji o zasadach przyznawania świadczeń, poradnictwo socjalne i prawne

a także do następujących placówek:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, ulica Włókiennicza 7, telefon 85 744 50 27 lub 85 744 50 28

 • OIK zapewnia czasowe schronienie i wsparcie kobietom, w tym kobietom w ciąży i kobietom z dziećmi, dotkniętym przemocą domową lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej (15 miejsc hostelowych)
 • Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne i prawne, Program Korekcyjno-Edukacyjny i Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących przemoc w Rodzinie, grupy wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci: socjoterapeutyczne oraz Trening Zastępowania Agresji
 • Podejmowanie interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących w stanie nagłego kryzysu, w celu przywrócenie równowagi psychicznej

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS” w Białymstoku, ulica Warszawska 47, telefon 85 732 89 07

 • Jadłodajnia dla osób bezdomnych czynna w okresie wrzesień - kwiecień, wydawanie zupy od poniedziałku do piątku o godz.\inie 13.00 (jadłodajnia może przyjąć 40 osób)
 • Punkt Pomocy Doraźnej (wydawanie odzieży, żywności, realizacja recept, pomoc w pisaniu pism urzędowych); punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00
 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - czynny w każdy poniedziałek i środę w godzinach 15.10 – 18.10 (dyżur terapeuty uzależnień)
 • Łaźnia dla mężczyzn i kobiet czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 9.00 – 14.00, pralnia czynna w środy w godzinach 9.00 – 14.00
 • Świetlica dla osób bezdomnych (dla kobiet i mężczyzn) czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00 (w świetlicy może przebywać 40 osób)

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ulica Branickiego 25, (klatka I, piętro XI, domofon 200), telefon 85 741 28 82

 • Stołówka dla kobiet i mężczyzn: wydawanie obiadów, w tym osobom bezdomnym, po uprzednim zakwalifikowaniu (nie więcej niż 35 osób) w dni robocze w godzinach 12.00 – 14.00
 • Wydawanie odzieży, bielizny, obuwia w dni robocze w godzinach 12.00 – 14.00

Fundacja „SPE SALVI”, ulica Warszawska 50, telefon 85 732 01 34 lub 790 671 995

 • Centrum Streetworkingu czynne: poniedziałek - piątek w godzinach 9.00 – 13.00
 • Streetworking - docieranie do osób bezdomnych w ich miejscu przebywania, interwencje, rozmowy wspierające, pomoc, rzecznictwo w urzędach, instytucjach, szpitalach, pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania
 • Wsparcie terapeutyczne z zakresu uzależnień – poniedziałek w godzinach 9.00 – 13.00, czwartek w godzinach 9.00 – 13.00
 • Porady prawne - wtorek w godzinach 9.00 – 13.00

NOCLEGOWNIA MĘŻCZYZN Św. Brata Alberta Caritas Archidiecezji Białostockiej, ulica Sienkiewicza 81/9, telefon 85 675 09 06 lub 664 762 880

 • Noclegownia z dziennym pobytem czynna jest całodobowo – 70 miejsc
 • Noclegownia całodobowa zapewnia 2 posiłki, zajęcia aktywizująco-integracyjne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00, wydawanie odzieży i obuwia na bieżąco, korzystanie z sanitariatów
 • Noclegownia doraźna czynna jest w godzinach 18.00 – 8.00, a podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych całodobowo - 30 miejsc (osoby korzystające z Noclegowni doraźnej przyjmowane są do godziny 21.30)
 • Formy pomocy: możliwość noclegu, korzystanie z sanitariatów, ciepły posiłek, możliwość przygotowania i spożycia ciepłego napoju

NOCLEGOWNIA KOBIET Św. Matki Teresy z Kalkuty Caritas Archidiecezji Białostockiej, ulica Raginisa 55, telefon 85 675 09 50 lub 664 762 880

 • Noclegownia dysponuje 18 miejscami noclegowymi
 • Placówka czynna w godzinach 18.00 – 8.00, a podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych całodobowo (bezdomne kobiety przyjmowane są do godziny 21.30)
 • Możliwość korzystania z sanitariatów, przygotowania posiłku i spożycia ciepłego napoju, korzystania ze świetlicy

OGRZEWALNIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Caritas Archidiecezji Białostockiej, ulica Kolejowa26A, telefon 664 762 880

 • Ogrzewalnia - do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest:
  - 30 miejsc siedzących (z możliwością zwiększenia do 50)
  - toalety
  - łaźnia w której można dokonać niezbędne czynności higieniczne oraz przebrać się
 • Schronienie w ogrzewalni znaleźć mogą osoby zdolne do samoobsługi
 • Działa siedem dni w tygodniu, cały rok i całodobowo

OGRZEWALNIA – NOCLEGOWANIA – SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, ulica Grunwaldzka 76, telefon 500 191 198 lub 85 674 87 17 lub 881 321 900

 • Świetlica (7.00-19.00) i Ogrzewalnia dla mężczyzn i kobiet (19.00-7.00) - 30 miejsc (z możliwością zwiększenia do 50)
 • Posiłki: śniadanie 7.30, kolacja 17.00 – tylko dla korzystających z ogrzewalni i noclegowni
 • Możliwość korzystania z biblioteki, TV, kąpieli, pralni, przygotowania gorącego napoju, otrzymania odzieży
 • Noclegownia całodobowa dla kobiet i mężczyzn – 20 miejsc noclegowych
 • Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 30 miejsc (w tym 8 miejsc dla osób nie wymagających usług opiekuńczych). Skierowanie na podstawie decyzji MOPR

NOCLEGOWNIA FUNDACJI DIALOG, ulica Kolejowa 26A, telefon 85 742 40 90 lub 608 869 171

 • Fundacja prowadzi całodobową Noclegownię – 34 miejsca, która przeznaczona jest dla następujących osób:
  -bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością, mężczyzn i kobiet
  -bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością rodzin cudzoziemców i uchodźców
 • Przy Noclegowni funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej, które zapewnia zatrudnienie socjalne, wsparcie instruktorów, pracownika socjalnego, psychologa, prawnika, doradcy zawodowego
 • W Noclegowni można otrzymać żywność, skorzystać z pralni, sanitariatów, kąpieli i przygotować gorący posiłek

NOCLEGOWNIA OŚRODEK READAPTACJI dla Bezdomnych Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Białymstoku, ulica Świętojańska 2 A, telefon 85 732 24 12 lub 602 577 424

 • Placówka dysponuje 23 miejscami całodobowego pobytu (pobyt do 2 lat)
 • Przyjęcie do placówki (w godzinach 9.00 – 17.00) następuje po wcześniejszym uzgodnieniu przez kuratora zawodowego, zakład karny lub pracownika socjalnego, godziny otwarcia 6.00 – 22.00
 • Placówka przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn opuszczających placówki penitencjarne; dysponuje świetlicą, pralnią, kuchnią, sanitariatami
 • Formy pomocy: pobyt całodobowy - nocleg z całodziennym wyżywieniem, wydawanie środków czystości i higieny osobistej, odzieży, obuwia
 • Pomoc pedagogiczna i socjalna: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 – 18.00, terapeuty uzależnień: środa w godzinach 15.30 – 17.00 , dyżury kuratorów zawodowych w godzinach 17.00 – 20.00; opiekuna bezdomnego w godzinach 22.00 – 6.00 (wolontariusz) oraz 6.00 – 22.00
 • Osobom spoza Placówki pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00, w tym gorące posiłki w godzinach 13.00 – 14.00

Data ostatniej aktualizacji: 07.10.2021

Ulotka dla osób bezdomnych

rozmiar: 181,31 KB PDF pobierz

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ul. Malmeda 8
15-440 Białystok
tel.: 85 678 3100, 85 678 3119

Godziny otwarcia

wtorek w godz. 8.00-16.00
pozostałe dni robocze w godz. 7.30-15.30

Do góry