• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Białostocka karta rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

W związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Podlaskiego Nr NK-II.4131.85.2018.BG z dnia 6 listopada 2018 r. które unieważniło § 10 ust. 3, § 13, § 14 i § 15 uchwały Nr LV/833/18 Rady Miasta Białystok w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą „Białostocka karta rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym” informujemy, że aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem zmian, które pozwolą na uruchomienie karty.

Powołany przez Prezydenta Miasta Białegostoku Zespół ds. realizacji programu pod nazwą „Białostocka karta rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym”, opracuje następujące założenia:

  1. wysokość zniżek,
  2. regulamin przyznawania, przedłużania ważności i korzystania z Karty, w tym wykaz składanych przez wnioskodawców dokumentów w celu otrzymania Karty,
  3. terminy przyjmowania wniosków, zasady przystępowania przez partnerów do Programu,
  4. wzór wniosku o wydanie Karty, przedłużenie jej ważności oraz wydanie duplikatu.

O przewidywanym terminie uruchomienia programu pod nazwą „Białostocka karta rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym” informować będziemy m.in. za pośrednictwem mediów oraz na stronie bialystok.pl. Informacje można będzie uzyskać także w Departamencie Spraw Społecznych – tel. 85 869 65 81.

Departament Spraw Społecznych

ul. Bema 60/1
15-370 Białystok
tel.: 85 869 65 81

Do góry