• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Najczęściej zadawane pytania

Dodana: 14.10.2020 11:16

Kategorie: Seniorzy

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Kto może przystąpić do programu Karta Aktywnego Seniora?
 2. Jakie uprawnienia daje Karta Aktywnego Seniora?
 3. Na jak długo przyznawane są ulgi?
 4. Co zrobić, aby otrzymać Kartę Aktywnego Seniora?
 5. Ile kosztuje wydanie Karty Aktywnego Seniora?
 6. Gdzie są dostępne wnioski?
 7. Gdzie można złożyć wniosek o wydanie Karty Aktywnego Seniora?
 8. Jakie dokumenty są potrzebne, aby przystąpić do programu?
 9. Kiedy Karta Aktywnego Seniora zostanie wydana?
 10. Jakie dokumenty potwierdzają uprawienia do korzystania z uprawnień programu?
 11. Kiedy wygasają uprawnienia?
 12. Kiedy można utracić status uczestnika programu?
 13. Jakie dane zawiera Karta Aktywnego Seniora?
 14. Co zrobić w przypadku zagubienia Karty Aktywnego Seniora?
 15. W jakich instytucjach honorowane będą uprawnienia wynikające z programu?
 16. W jaki sposób można skorzystać z ulg w miejskich instytucjach?
 17. Gdzie można uzyskać więcej informacji o Karcie Aktywnego Seniora?

1. Kto może przystąpić do programu Karta Aktywnego Seniora?

Karta Aktywnego Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają w Białymstoku.


2. Jakie uprawnienia daje Karta Aktywnego Seniora?

Karta Aktywnego Seniora to system ulg, preferencji i świadczeń dla uczestników programu. Obecnie są to zniżki w opłatach za korzystanie z oferty miejskich instytucji. W przygotowaniu jest specjalny bilet seniora umożliwiający tańsze przejazdy autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej.
50% zniżki na bilety wstępu oferują następujące miejskie jednostki:
Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Białostocki Ośrodek Kultury,
Białostockie Teatr Lalek,
Centrum im. Ludwika Zamenhofa,
Galeria Arsenał,
Galeria im. Sleńdzińskich,
Muzeum Wojska w Białymstoku.
W miarę rozwoju Karty Aktywnego Seniora liczymy na zgłoszenia nowych partnerów: przedsiębiorców i instytucji publicznych. Czekamy na partnerów zainteresowanych współpracą.


3. Na jak długo przyznawane są ulgi?

Uprawnienia na Karcie Aktywnego Seniora przyznawane są bezpłatnie i bezterminowo. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego.


4. Co zrobić, aby otrzymać Kartę Aktywnego Seniora?

Osoby, które ukończyły 60 lat i mieszkają w Białymstoku, powinny czytelnie wypełnić i podpisać wniosek o wydanie Karty Aktywnego Seniora. Wniosek dostępny jest na stronie www.seniorzy.bialystok.pl oraz w Punkcie Obsługi Klienta BKM przy ul. Lipowej 16.
We wniosku należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Białymstoku, gminne jednostki organizacyjne oraz partnerów programu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Z czytelnie wypełnionym i podpisanym wnioskiem należy zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej przy ul. Lipowej 16.


5. Ile kosztuje wydanie Karty Aktywnego Seniora?

Karta Aktywnego Seniora wydawana jest bezpłatnie.


6. Gdzie są dostępne wnioski?

Wnioski o przystąpienie do programu Karta Aktywnego Seniora dostępne są w punkcie Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiego przy ul. Lipowej 16 oraz na stronie www.seniorzy.bialystok.pl.


7. Gdzie można złożyć wniosek o wydanie Karty Aktywnego Seniora?

Wniosek o wydanie Karty Aktywnego Seniora można złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej przy ul. Lipowej 16.


8. Jakie dokumenty są potrzebne, aby przystąpić do programu?

Aby uczestniczyć w programie Karta Aktywnego Seniora wystarczy minimum formalności, czyli:
czytelnie wypełniony i podpisany wniosek o rejestrację w programie,
dowód osobisty składającego wniosek.
Dokument tożsamości należy okazać urzędnikowi, który na jego podstawie sprawdzi uprawnienia do udziału w programie.


9. Kiedy Karta Aktywnego Seniora zostanie wydana?

Karta wydawana jest niezwłocznie po weryfikacji złożonego wniosku czyli „od ręki”.


10. Jakie dokumenty potwierdzają uprawienia do korzystania z uprawnień programu?

Takimi dokumentami są Karta Aktywnego Seniora oraz dokument potwierdzający tożsamość. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego.


11. Kiedy wygasają uprawnienia?

Uczestnictwo w programie Karta Aktywnego Seniora wygasa w przypadku śmierci uczestnika.


12. Kiedy można utracić status uczestnika programu?

Status uczestnika można utracić ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 • nieprzestrzegania Regulaminu Karty Aktywnego Seniora,
 • podawania się za inną osobę,
 • mieszkania poza terenem Miasta Białegostoku.

13. Jakie dane zawiera Karta Aktywnego Seniora?

Karta Aktywnego Seniora zawiera imię, nazwisko i adres zamieszkania uczestnika programu.


14. Co zrobić w przypadku zagubienia Karty Aktywnego Seniora?

W takim przypadku należy w Punkcie Obsługi Klienta BKM przy ul. Lipowej 16 złożyć oświadczenie o zagubieniu lub zniszczeniu Karty Aktywnego Seniora oraz wniosek o wydaniu duplikatu.


15. W jakich instytucjach honorowane będą uprawnienia wynikające z programu?

Od 1 czerwca 2015 r. posiadacze Katy Aktywnego Seniora będą mogli korzystać z ulgowych biletów wstępu do miejskich instytucji kultury i sportu.
50% zniżki na bilety wstępu oferują takie instytucje jak:

 • Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy”, Lodowisko, Stadion Lekkoatletyczny, Pływalnia Kameralna, Rodzinna i Sportowa): www.miejskoaktywni.pl,
 • Białostocki Ośrodek Kultury: www.bok.bialystok.pl,
 • Białostockie Teatr Lalek: www.btl.bialystok.pl,
 • Centrum im. Ludwika Zamenhofa: www.centrumzamenhofa.pl,
 • Galeria Arsenał: www.galeria-arsenal.pl,
 • Galeria im. Sleńdzińskich: www.galeriaslendzinskich.pl,
 • Muzeum Wojska w Białymstoku: www.mwb.com.pl.

16. W jaki sposób można skorzystać z ulg w miejskich instytucjach?

Przy zakupie biletów wstępu do miejskich jednostek kultury i sportu należy okazać Kartę Aktywnego Seniora oraz swój dokument tożsamości. Kartę Aktywnego Seniora należy również okazać przed wejściem do miejskiej instytucji wraz z zakupionym biletem. Warto pamiętać o tym, że karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika programu.


17. Gdzie można uzyskać więcej informacji o Karcie Aktywnego Seniora?

Dodatkowe informacje dostępne są :

 • na stronie
 • pod nr tel. 85 869 66 90,

Pytania można przesyłać również na adres: seniorzy@um.bialystok.pl.

Do góry