• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

logoRFRD.png

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Miasto Białystok uzyskało dofinansowanie na zadania miejskie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. "Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" w ramach którego zostaną wybudowane bądź przebudowane następujące ulice:

  1. ulica Starosielce,
  2. ulica Wiklinowa,
  3. ulica Bagnówka - kolonia (od skrzyżowania z ul. Wiklinową),
  4. ulica Kiemliczów,
  5. ulica Zawady,
  6. ulica Św. Łukasza,
  7. ulica Sielska,
  8. ulica Rodzinna,
  9. przedłużenie ul. płk. Cz. Hake - od ul. mjr. pilota J. Michałowskiego,
  10. ulica 1 KD-Z, od ul. Podlaskiej do skrzyżowania typu rondo z ul. Kujawską.

Całkowity koszt realizacji zadania – 40.900.000,00 zł

Otrzymane dofinansowanie - 20.450.000,00 zł

Okres realizacji zadań: 10.2022 - 12.2024

W ramach powyższych zadań zostaną wybudowane i przebudowane nawierzchnie ulic, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych, a także podziemna infrastruktura techniczna m.in. kanalizacja deszczowa. Realizacja inwestycji będąca kontynuacją działań miasta zapewni ciągłość połączeń z innymi drogami publicznymi zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie. Wyposażenie ulic w nowe chodniki pozwoli na oddzielenie ruchu pieszego od samochodowego, co zapewni poprawę bezpieczeństwa i komfortu wykonującym codzienne podróże pieszo. Nowe oświetlenie i czytelne oznakowanie także zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu, w szczególności tych niechronionych. Budowa powyższych ulic wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych i dostępności poszczególnych osiedli Białegostoku tj. Wygoda, Zawady, Bagnówka, Starosielce oraz zapewni wszystkim użytkownikom dróg większą swobodę oraz komfort użytkowania.

Uzbrojenie w pełną infrastrukturę techniczną ulic pozwoli na udostępnienie inwestorom terenów zarówno mieszkaniowych jak i inwestycyjnych, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Składowa 11, pok. 205
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6700
fax: 85 869 6775; 85 869 6790
zdm@um.bialystok.pl

Do góry