• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Razem Bezpieczniej 2023

baner dofinansowano ze środków budżetu państwa

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W dniu 19 lipca 2023 r. zostało podpisane Porozumienie nr 11 w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego pn. „Bezpieczna droga do szkół i przedszkoli na os. Przydworcowe - budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Białymstoku” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności pieszego. Przedmiotowy projekt jest zgodny z celem szczegółowym nr 1 programu, który wiąże się z działaniem jakim jest „budowa/modernizacja/doposażenie przejścia dla pieszych”.

Zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 do porozumienia:

Całkowita wartość projektu: 361 620,00 PLN

Dofinansowanie: 100 000,00 PLN

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Kard. St. Wyszyńskiego poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz przyczyni się do zmniejszenia liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z ich udziałem.

W wyniku realizacji projektu powstała sygnalizacja świetlna akomodacyjna podłączona do systemu Zarządzania Ruchem w mieście. Sygnalizacja świetlna została wyposażona w pomocnicze sygnały akustyczne, które zwiększą bezpieczeństwo osób z dysfunkcjami wzroku.

Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 13 grudnia 2023 r.

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Składowa 11, pok. 205
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6700
fax: 85 869 6775; 85 869 6790
zdm@um.bialystok.pl

Do góry