• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Edycja II

Miasto Białystok w ramach Edycji II Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymało w dniu 17.11.2021 r. promesę wstępną na realizację zadania pn. Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku.

Zadanie dzieli się na 2 części:

Część I: Przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego

Celem realizacji zadania jest odzyskanie dawnej świetności parku, tj: odtworzenie układu alejek parkowych i wymiana ich nawierzchni na granitową oraz typu HanseGrande (aleja główna od ul. Akademickiej do ul. Mickiewicza, Bulwary Kościałkowskiego oraz alejki boczne) wykonanie kwietników dywanowych z roślin sezonowych wraz z wymianą starych przerośniętych żywotników, odtworzenie wyglądu latarni parkowych, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej parku, tj: kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg oraz instalacja energetyczna.

Powyższe działania w znaczący sposób przyczynią się do zatrzymania zjawiska degradacji parku i pozwolą stać się istotnym punktem turystycznym na mapie Białegostoku i regionu.

Część II: Przebudowa ul. Akademickiej

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa ul. Akademickiej o dł. ok. 750 m na odcinku od ul. Legionowej do ul. Świętojańskiej w Białymstoku. Przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, wybudowane chodniki oraz ścieżka rowerowa. Między Parkiem Planty, a Bulwarami Kościałkowskiego powstanie przejście dla pieszych z oświetleniem zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Ponadto, wyznaczone zostaną miejsca parkingowe i przebudowana infrastruktura techniczna kolidująca z inwestycją.

Ulica Akademicka przylegająca bezpośrednio do Parku przyczyni się do jego uatrakcyjnienia poprzez zapewnienie dostępu poprzez różne formy transportu tj. pieszo, rowerem, samochodem. Inwestycja wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie miasta.

Dzięki realizacji całej inwestycji powstanie odrestaurowany park oraz wysokiej jakości infrastruktura drogowa, która usprawni układ komunikacyjny w centrum miasta, co wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej miasta.

Wartość umów z wykonawcami: 45 767 011,03,00 PLN

Promesa inwestycyjna – dofinansowanie w wysokości: 29 970 000,00 PLN.

Termin realizacji zadania: 28.12.2023 r. – 30.06.2026 r.

Wykonawca robót części I -  PARK - M POLAND Sp. z o.o.

Wykonawca robót części II - Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych, MIPA Leon Stankiewicz

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Składowa 11, pok. 205
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6700
fax: 85 869 6775; 85 869 6790
zdm@um.bialystok.pl

Do góry