• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Edycja I

Miasto Białystok w ramach Edycji I Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymało w dniu 17.11.2021 r. promesę wstępną na realizację zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka – budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę nawierzchni ulic: 1KD-L, W. Wołkowa (połączenie z zakresem z ul. 1KD-L do skrzyżowania z ul. K. Kosińskiego) oraz odcinka ul. K. Kosińskiego (od skrzyżowania z ul. S. Kossak do skrzyżowania z ul. J. K. Kluka) wraz z infrastrukturą.

Nowe drogi pozwolą na ominięcie mocno obciążonych ulic miasta, zapewnienie ciągłości połączeń z innymi drogami zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie oraz lepszego skomunikowania os. Bagnówka w Białymstoku. Uzbrojenie w pełną infrastrukturę techniczną ulicy będącej drogą zbiorczą w układzie miasta pozwoli na udostępnienie terenów zarówno mieszkaniowych jak i inwestycyjnych. Wpłynie to na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości, a także na poprawę warunków życia mieszkańców.

Wartość zadania: 46 383 300,00 PLN

Promesa inwestycyjna – dofinansowanie w wysokości: 44 064 135,00 PLN.

Termin realizacji zadania: 15.06.2022 r.– 30.06.2025 r.

Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych, MIPA Leon Stankiewicz

Obecnie inwestycja posiada opracowaną dokumentację projektową.  

Planowany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej – I/II kw. 2024 r.

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Składowa 11, pok. 205
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6700
fax: 85 869 6775; 85 869 6790
zdm@um.bialystok.pl

Do góry