• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Fundusz Solidarnościowy

Programy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 r.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024 oraz Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania oraz pobytu całodobowego. Termin realizacji zadania: od dnia 01.04.2024 r. do dnia 10.12.2024 r. Oferty dotyczące realizacji zadania publicznego należy składać do Prezydenta Miasta Białegostoku w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pok. nr 10 w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2024 r. do godz. 15.30.

 

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie nr 182-24 - ogłoszenie konkursu ofert (do odczytu)

rozmiar: 48.67 KB DOCX pobierz

Zarządzenie nr 182-24 - ogłoszenie konkursu ofert (skan)

rozmiar: 4.19 MB PDF pobierz

Zarządzenie nr 183-24 - ogłoszenie konkursu ofert (skan)

rozmiar: 4.42 MB PDF pobierz

Zarządzenie nr 183-24 - ogłoszenie otwartego konkursu (do odczytu)

rozmiar: 52.14 KB DOCX pobierz

Departament Spraw Społecznych

ul. Bema 60/1
15-370 Białystok
tel.: 85 869 6550
fax: 85 869 6551
dsp@um.bialystok.pl

Do góry