Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Projekty i wizualizacje

Węzeł drogowy Porosły - włączenie do trasy ekspresowej S8

link 1

link 2

link 3

link 4

link 5

link 6

Wizualizacja

Koncepcja przebudowy ulic Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy Ełckiej

link 1

link 2

link 3

Budowa ul. Brzoskwiniowej na odc. od ul. Dojlidy Górne do ul. Milowej

link1

link2

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. J. K. Branickiego (od ul. E. Orzeszkowej do ul. Piastowskiej)

link

Trasa Niepodległości

link

link

link

link

link

link

link

link

link

link

Przebudowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego (Gen. St. Maczka - Poleska)

link

link

link

Budowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II i Narodowych Sił Zbrojnych link
Budowa i przebudowa ul. Klepackiej

link 1

link 2

Budowa uliicy Wigierskiej oraz Kolonia Dojlidy

link 1

link 2

Ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Antoniukowskiej

link 1

link 2

link 3

link 4

Droga dla rowerów - Bulwary Kościałkowskiego

link

Ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Al. Jana Pawła II

link 1

link 2

link 3

Ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy w centrum miasta (ulice: Prez. R. Kaczorowskiego, Plac Uniwersytecki, K. Kalinowskiego, Wł. Liniarskiego

link 1

link 2

link 3

link 4

link 5

Ścieżka rowerowa wzdłuż Gen. F. Kleeberga oraz Gen. St. Maczka

link

Ciąg pieszo-rowerowy w drodze prowadzącej do Olmont

link 1

link 2

link 3

Ścieżka rowerowa wzdłuż Rzeki Białej

link

Ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wasilkowskiej i Wł. Wysockiego

link 1

link 2

link 3

link 4

link 5

Budowa ulicy Gen. George'a Smitha Pattona oraz ul. 5KD-L

link

link

Przebudowa ulicy Jurowieckiej

link

Rozbudowa ul. K. Pułaskiego

link

Przebudowa ul. Produkcyjnej

link

link

Przebudowa ul. Gminnej

link

Przebudowa włączenia drogi do Hryniewicz

link

link

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. J. K. Branickiego wraz z pętlą autobusową

link

link

Przebudowa ul. Słonecznej

link

Budowa sięgacza od ul. Strzeleckiej

link

Budowa łącznika ul. Dywizjonu 303 z przedłużeniem ul. Wiewiórczej

link

Budowa ul. Kryształowej

link

Budowa drogi łączącej osiedle Słoneczny Stok z ul. Marczukowską

link

Budowa ulicy Owocowej i Miętowej

link

Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - część II (ul. Bohaterów Monte Cassino, M. Kopernika, Łomżyńska oraz Młynowa)

link

link

link

link

Do góry