• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Projekty i wizualizacje

Węzeł drogowy Porosły - włączenie do trasy ekspresowej S8

link 1

link 2

link 3

link 4

link 5

link 6

Wizualizacja

Koncepcja przebudowy ulic Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy Ełckiej

link 1

link 2

link 3

Budowa ul. Brzoskwiniowej na odc. od ul. Dojlidy Górne do ul. Milowej

link1

link2

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. J. K. Branickiego (od ul. E. Orzeszkowej do ul. Piastowskiej)

link

Przebudowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego (Gen. St. Maczka - Poleska)

link

link

link

Budowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II i Narodowych Sił Zbrojnych link
Budowa i przebudowa ul. Klepackiej

link 1

link 2

Ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Antoniukowskiej

link 1

link 2

link 3

link 4

Droga dla rowerów - Bulwary Kościałkowskiego

link

Ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Al. Jana Pawła II

link 1

link 2

link 3

Ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy w centrum miasta (ulice: Prez. R. Kaczorowskiego, Plac Uniwersytecki, K. Kalinowskiego, Wł. Liniarskiego

link 1

link 2

link 3

link 4

link 5

Ciąg pieszo-rowerowy w drodze prowadzącej do Olmont

link 1

link 2

link 3

Ścieżka rowerowa wzdłuż Rzeki Białej

link

Budowa ulicy Gen. George'a Smitha Pattona oraz ul. 5KD-L

link

link

Przebudowa ulicy Jurowieckiej

link

Rozbudowa ul. K. Pułaskiego

link

Przebudowa ul. Produkcyjnej

link

link

Przebudowa ul. Gminnej

link

Przebudowa włączenia drogi do Hryniewicz

link

link

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. J. K. Branickiego wraz z pętlą autobusową

link

link

Budowa łącznika ul. Dywizjonu 303 z przedłużeniem ul. Wiewiórczej

link

Budowa drogi łączącej osiedle Słoneczny Stok z ul. Marczukowską

link

Budowa ulicy Owocowej i Miętowej

link

Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - część II (ul. Bohaterów Monte Cassino, M. Kopernika, Łomżyńska oraz Młynowa)

link

link

link

link

Budowa ulicy Sitarskiej

link

Budowa ulicy Oleckiej

link

Budowa ulicy Suwalskiej

link

Budowa ulicy Giżyckiej

link

Budowa ulicy Zawady na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do działki nr 76/9

link

Przebudowa ulicy Żniwnej

link

Budowa drogi gminnej 1KD-Z (przedłużenie ul. B. Chrobrego) oraz 3KD-L na os. Skorupy

link

Budowa ulicy Seweryna Nowakowskiego

link

Budowa ulicy Węgierskiej na odc. od ul. Francuskiej do ul. Nowosielskiej

link

Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Biała w Białymstoku wraz z ciągiem pieszo-rowerowym pomiędzy ulicami Racławicką i Brzeską

link

Budowa ulicy Żytniej

link

Budowa ulicy Sterowej

link

Budowa ulicy Ordynackiej

link

Budowa ulicy Podmokłej

link

 

Zarząd Dróg Miejskich

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Składowa 11
zobacz na mapie
tel.: 85 869 67 00
zdm@um.bialystok.pl
czynne w poniedziałek od 8:00 do 17:00,
oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Departament Inwestycji

ul. Składowa 11, pok. 205
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6080
fax: 85 869 6775; 85 869 6790
din@um.bialystok.pl

Do góry