• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Modernizacja bramy Pałacu Branickich

Dnia 4 sierpnia 2021 roku została podpisana umowa z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadania „Modernizacja bramy wjazdowej z murami do Pałacu Branickich w Białymstoku”. Dotacja w wysokości 70 tys. zł została przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa podlaskiego.

Departament Inwestycji

ul. Składowa 11, pok. 205
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6080
fax: 85 869 6775; 85 869 6790
din@um.bialystok.pl

Do góry