• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

ul. Ciołkowskiego

Logotypy Fundusze Europejskie, Wschodzący Białystok, Unia Europejska

Ul. Ciołkowskiego po przebudowie będzie stanowić połączenie Trasy Generalskiej i przyszłej Trasy Niepodległości.

Inwestycja obejmie:

  • drogę o dł. 4,1 km z pełną infrastrukturą techniczną
  • tunel pod torami i bezkolizyjne skrzyżowania
  • jezdnię główną, dubler, drogi rowerowe, chodniki, zieleńce, ekrany akustyczne

Korzyści dla mieszkańców:

  • ułatwienie przejazdu między odległymi osiedlami
  • poprawa efektywności miejskiego układu transportowego
  • zwiększenie wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Białegostoku
  • dojazd do terenów inwestycyjnych miasta
  • lepsza integracja dróg wojewódzkich z siecią dróg krajowych i TENT

Kompleksowa przebudowa odcinka ul. Ciołkowskiego będzie realizowana do jesieni 2018 r.

Wartość inwestycji to 99,8 mln zł, z czego 79,8 mln zł stanowi dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.2 Infrastruktura Drogowa.

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Składowa 11, pok. 205
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6700
fax: 85 869 6775; 85 869 6790
zdm@um.bialystok.pl

Departament Inwestycji

ul. Składowa 11, pok. 205
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6080
fax: 85 869 6775; 85 869 6790
din@um.bialystok.pl

Do góry