• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Pas startowy na Krywlanach

Na Krywlanach powstanie:

  • droga startowa o wymiarach 1350 m na 30 m (o nawierzchni utwardzonej z asfaltobetonu)
  • droga startowa o wymiarach 840 m na 160 m (o nawierzchni trawiastej)
  • płyta do zawracania samolotów
  • drogi kołowania
  • płyty postojowe
  • strefa lądowania skoczków spadochronowych
  • niezbędna infrastruktura techniczna wraz z oświetleniem.

Inwestycja ta pozwoli na etapowe dodawanie kolejnych elementów infrastruktury lotniskowej. Jest to sposób na uniknięcie powstania obiektu niedostosowanego do rzeczywistych wymagań mieszkańców Białegostoku i regionu. Jeśli okaże się to potrzebne, będzie można rozwijać możliwości lokalnego lotniska.

Na początek Krywlany będą przystosowane do obsługi samolotów pasażerskich zabierających do 50 osób. Zasięg statków powietrznych to 1,5–2 tys. km. Korzystać z niego będą mogły także lotnicze ośrodki szkoleniowe, pogotowie ratunkowe, Podlaski Oddział Straży Granicznej i inne służby państwowe.

Inwestycja jest realizowana przez polsko-litewskie konsorcjum firm: B.K. Tras Roboty Drogowe (lider konsorcjum), PPU Drabent, Projekt Plus oraz UAB Siauliu Plentas. Koszt: ok. 44 mln zł.

Termin zakończenia prac budowlanych: wrzesień 2018 r.

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Składowa 11, pok. 205
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6700
fax: 85 869 6775; 85 869 6790
zdm@um.bialystok.pl

Departament Inwestycji

ul. Składowa 11, pok. 205
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6080
fax: 85 869 6775; 85 869 6790
din@um.bialystok.pl

Do góry