• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku

Logotyp projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku

Umowa Nr 92/2014/Wn-10/OA-ES-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku” została zawarta w dniu 24 lutego 2014 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Miastem Białystok.

Zapisy powyższej umowy zostały zaktualizowane Aneksem nr 1/108 z dnia 1 września 2014r.

Przedmiot projektu:

  • modernizacja oświetlenia ulicznego na 35 ulicach zlokalizowanych na terenie miasta,
  • wymiana wyeksploatowanych linii zasilających, słupów oświetleniowych oraz opraw oświetlenia ulicznego wyposażonych w rtęciowe źródła światła na nowoczesne energooszczędne urządzenia oświetleniowe spełniające obowiązujące parametry oświetleniowe wraz z nowoczesnym systemem sterowania oświetleniem ulicznym.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres projektu obejmuje:

  • modernizację 1067 szt. punktów świetlnych,
  • instalacje inteligentnych szafek oświetleniowych z zegarami astronomicznymi wyposażonymi w modemy internetowe GPRS do transmisji dwukierunkowej - 44 szt.,
  • zastosowanie układów stabilizacji i redukcji mocy dla opraw sodowych - 44 szt.

Okres realizacji projektu:

  • lata 2013-2015

Efekt ekologiczny:

  • zmniejszenie rocznego obliczeniowego zużycia energii na oświetlenie uliczne, w stosunku do stanu pierwotnego – 57,9%,
  • oszczędność energii elektrycznej – 657,68 MWh/rok,
  • ograniczenie emisji CO2 – 585,34 Mg/rok.

Wykaz ulic objętych projektem:

11 Listopada

Ks. J. Popiełuszki

Rzemieślnicza

Akademicka

Lawendowa

Sejneńska

Al. Konstytucji 3-ego Maja

L. Mierosławskiego

Składowa

Al. Solidarności

Magnoliowa

Storczykowa

Borsucza

Octowa

Swobodna

Dziesięciny

Ogrodowa

S. Żeromskiego

Fabryczna

Palmowa

Św. A. Boboli

Gajowa

Piastowska

Świerkowa

Gen. Wł. Sikorskiego

Podleśna

Wołodyjowskiego

Grochowa

Pułkowa

Z. Krasińskiego

J. K. Branickiego

R. Traugutta

Zachodnia

Krakowska

Rumiankowa

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Składowa 11, pok. 205
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6700
fax: 85 869 6775, 85 869 6790
zdm@um.bialystok.pl

Departament Inwestycji

ul. Składowa 11, pok. 205
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6080
fax: 85 869 6775, 85 869 6790
din@um.bialystok.pl

Do góry