Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna jest materią, która w praktyce samorządowej bywa niedoceniana. Warto jednak zdać sobie sprawę, iż jest to najskuteczniejszy sposób promocji miasta poza granicami kraju, to zaś znajduje bezpośrednie przełożenie na takie sprawy, jak: pozyskiwanie inwestycji, rozwój turystyki, wymiana kulturalna czy wymiany o charakterze edukacyjnym.

Polityka tego rodzaju prowadzona jest na ogół poprzez współpracę z miastami partnerskimi – ośrodkami, mogącymi podzielić się swymi doświadczeniami w sprawach praktyki samorządowej, inwestycji czy rozwoju kultury, a jednocześnie zainteresowanymi naszymi osiągnięciami w tego rodzaju sprawach. Przy stosunkowo niewielkich kosztach współpraca partnerska przynosi zatem wiele rezultatów – jej konsekwencją jest współpraca gospodarcza, kulturalna, a także wzajemna wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów, dotyczących każdego samorządu, niezależnie od kraju.

Białostocka współpraca z zagranicznymi ośrodkami miejskimi rozpoczęła się już w początkach lat 90-tych. Pierwszym miastem, z jakim stolica Podlasia podpisała – w roku 1992 – porozumienie partnerskie, było holenderskie Eindhoven.

Współpraca z zagranicznymi partnerami owocuje przede wszystkim organizacją misji i spotkań o tematyce gospodarczej, a także wymianą kulturalną, oświatową i sportową. Niebagatelne znaczenie ma również wymiana doświadczeń m.in. z zakresu funkcjonowania samorządu, wykorzystania nowych technologii w inwestycjach samorządowych, pozyskiwania inwestorów itp.

Porozumieniom pomiędzy samorządem białostockim i jego partnerami towarzyszą nierzadko umowy i porozumienia pomiędzy placówkami i instytucjami z miast partnerskich. Przykładem tego rodzaju praktyki może być list intencyjny, dotyczący współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku i University of Wisconsin, podpisany w roku 2009.

Białystok jest członkiem stowarzyszenia Euroregion Niemen, stowarzyszenia miast europejskich EUROCITIES oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Mast Przyjaznych Lalkarstwu AVIAMA (z fr. Association des Villes Amies de la Marionnette) z siedzibą w Charleville-Mézières we Francji. Szerzej o EUROCITIES na oficjalnej stronie organizacji w języku angielskim: www.eurocities.eu

Do góry