• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna jest materią, która w praktyce samorządowej bywa niedoceniana. Warto jednak zdać sobie sprawę, iż jest to najskuteczniejszy sposób promocji miasta poza granicami kraju, to zaś znajduje bezpośrednie przełożenie na takie sprawy, jak: pozyskiwanie inwestycji, rozwój turystyki, wymiana kulturalna czy wymiany o charakterze edukacyjnym.

Polityka tego rodzaju prowadzona jest na ogół poprzez współpracę z miastami partnerskimi – ośrodkami, mogącymi podzielić się swymi doświadczeniami w sprawach praktyki samorządowej, inwestycji czy rozwoju kultury, a jednocześnie zainteresowanymi naszymi osiągnięciami w tego rodzaju sprawach. Przy stosunkowo niewielkich kosztach współpraca partnerska przynosi zatem wiele rezultatów – jej konsekwencją jest współpraca gospodarcza, kulturalna, a także wzajemna wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów, dotyczących każdego samorządu, niezależnie od kraju.

Białostocka współpraca z zagranicznymi ośrodkami miejskimi rozpoczęła się już w początkach lat 90-tych. Pierwszym miastem, z jakim stolica Podlasia podpisała – w roku 1992 – porozumienie partnerskie, było holenderskie Eindhoven.

Współpraca z zagranicznymi partnerami owocuje przede wszystkim organizacją misji i spotkań o tematyce gospodarczej, a także wymianą kulturalną, oświatową i sportową. Niebagatelne znaczenie ma również wymiana doświadczeń m.in. z zakresu funkcjonowania samorządu, wykorzystania nowych technologii w inwestycjach samorządowych, pozyskiwania inwestorów itp.

Porozumieniom pomiędzy samorządem białostockim i jego partnerami towarzyszą nierzadko umowy i porozumienia pomiędzy placówkami i instytucjami z miast partnerskich. Przykładem tego rodzaju praktyki może być list intencyjny, dotyczący współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku i University of Wisconsin, podpisany w roku 2009.

Białystok jest członkiem stowarzyszenia Euroregion Niemen, stowarzyszenia miast europejskich EUROCITIES oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Mast Przyjaznych Lalkarstwu AVIAMA (z fr. Association des Villes Amies de la Marionnette) z siedzibą w Charleville-Mézières we Francji. Szerzej o EUROCITIES na oficjalnej stronie organizacji w języku angielskim: www.eurocities.eu

Miasta partnerskie

Dijon (Francja)

Eindhoven (Holandia)

Kowno (Litwa)

Jełgawa (Łotwa)

Bornova (Turcja)

Mazara del Vallo (Włochy)

Milwaukee (USA)

Yehud (Izrael)

Chongzuo (Chiny)

Lusaka (Zambia)

Sliema (Malta)

Dobricz (Bułgaria)

Bahir Dar (Etiopia)

Miasta obszaru Partnerstwa Wschodniego

Łuck (Ukraina)

Gori (Gruzja)

Bielce (Mołdawia)

Giumri (Armenia)

Sumqayit (Azerbejdżan)

Do góry