• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Twoje Centrum Miasta

Otrzymanie zgody na wykorzystanie terenu położonego w obrębie Rynku Kościuszki, Pl. Jana Pawła II lub Pl. im. Marszałka J. Piłsudskiego w celu organizacji imprezy/wystawy lub innego wydarzenia, wiąże się ze złożeniem stosownego wniosku.

Oryginały wniosków należy składać przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia na jeden z poniżej wymienionych sposobów:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku (parter) lub
  • pocztą na adres: Departament Prezydenta Miasta, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy plan sytuacyjny lub wizualizację wydarzenia/wystawy oraz krótki program i cel planowanego przedsięwzięcia.

W przypadku wydzierżawienia terenu pod sezonowe ogródki gastronomiczne, do wniosku należy dołączyć zwymiarowany plan sytuacyjny z zaznaczoną na wyrysie gruntów lokalizacją tymczasowego ogródka w skali 1:500 oraz projekt ogródka gastronomicznego z uwzględnieniem form poszczególnych elementów jego wyposażenia jak również zastosowanych materiałów i roślinności.

W trakcie trwania procedury weryfikacyjnej, wnioskodawca może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowej dokumentacji, niezbędnej w celu prawidłowego załatwienia sprawy.

Ważne

Jakiekolwiek wydarzenia planowane na Rynku Kościuszki oraz Pl. Jana Pawła II, na obszarze stanowiącym część pasa drogowego, tj. działki o Nr 1656 i 1441/1 mogą odbywać się wyłącznie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

W związku z powyższym, wnioski w tym zakresie (dostępne w biuletynie informacji publicznej, poniżej) należy kierować bezpośrednio do Zarządu Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11 przy zachowaniu 30-dniowego terminu załatwienia sprawy.

Więcej szczegółów: Biuletyn Informacji Publicznej.

Złożenie wniosku nie wiąże się z automatycznym udzieleniem zgody na organizację wydarzenia w Śródmiejskiej Przestrzeni Publicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściwa jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub jemu podległa, będąca administratorem danego terenu, udziela stosownej zgody w formie pisemnej.

Wniosek z prośbą na organizację przedsięwzięcia (imprezy, wystawy) planowanego na Rynku Kościuszki, Pl. Jana Pawła II i Pl. Marszałka J. Piłsudskiego

rozmiar: 54 KB DOC pobierz

Wniosek z prośbą o udostępnienie miejsca na Rynku Kościuszki, Pl. Jana Pawła II pod sezonowy ogródek gastronomiczny (SOG)

rozmiar: 34 KB DOC pobierz

Departament Prezydenta Miasta

ul. Słonimska 1
15-001 Białystok
tel.: 85 869 6961
dpm@um.bialystok.pl

Lokalizacja wystaw

proponowane ustawienia ekspozycji plenerowych w przestrzeni Rynku Kościuszki/pl. Jana Pawła II

proponowane ustawienia ekspozycji plenerowych w przestrzeni Rynku Kościuszki/pl. Jana Pawła II


stanowiska pod sprzedaż obrazów na Rynku Kościuszki

Rozmieszczenie stanowisk pod sprzedaż, prezentację prac malarskich w przestrzeni Rynku Kościuszki

 

Miejski kalendarz imprez

Przejdź do kalendarza

Do góry