Facebook icon
 • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Aktywny Samorząd

Przypominamy, iż wnioski dotyczące dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd” - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1  (tel. 85 869 65 65) w terminie:

od dnia 02.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r.

Wnioski dostępne są poniżej lub w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych.

Informujemy, iż w dniu 29 stycznia 2019 r. uchwałą nr 4/2019 Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2019 roku”.

Program „AKTYWNY SAMORZĄD” obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:

 • obszar A – likwidacja bariery transportowej
 • obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
 • obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

realizator Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

 • obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

realizator Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

 Terminy przyjmowania wniosków:

 1. Moduł I - wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia 11.03.2019 r. jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 r.
 2. Moduł II – wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:
 • od dnia 11.03.2019 r. do dnia 29.03.2019 r.
 • od dnia 01.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r.

Wnioski dot. udziału w w/w programie będą przyjmowane:

 1. w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Bema 60/1, tel. 085 869-65-50, 869-65-65, w zakresie Modułu I – obszar D oraz w zakresie Modułu II
 1. w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Klepacka 18, tel. 085 743-54-37 w zakresie Modułu I – obszary A, B i C lub na stronie internetowej www.mopr.bialystok.pl


Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I - obszar D

rozmiar: 24,02 KB DOCX pobierz

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł II

rozmiar: 88 KB DOC pobierz

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodzie

rozmiar: 60,5 KB DOC pobierz

Załącznik nr 4 - zaświadczenie z uczelni

rozmiar: 46 KB DOC pobierz

Oświadczenie o danych osobowych Moduł I-obszar D, Moduł II

rozmiar: 32 KB DOC pobierz

Zaświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola-żłobka

rozmiar: 10,33 KB DOCX pobierz

Zaświadczenie comiesięczne - Obszar D

rozmiar: 23 KB DOC pobierz

Kierunki działań AS 2019

rozmiar: 125 B PDF pobierz

Wniosek cz. I dla osoby pełnoletniej

rozmiar: 176 KB DOC pobierz
Do góry