Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Aktywny Samorząd

Aktywny samorząd w 2020 roku

KOMUNIKAT

W związku z zakończeniem naboru w Module II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” uprzejmie informujemy, iż Wnioskodawcy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku do 31.03.2020 r.  mogą zwrócić się do Realizatorów z prośbą o przywrócenie terminu.

W tym celu należy złożyć prośbę o przywrócenie terminu na złożenie wniosku wraz z kompletnym wnioskiem najpóźniej do 30.04.2020 r.

Dokumenty można przesłać drogą mailową, pocztową lub wrzucić do skrzynki ustawionej przed siedzibą Departamentu Spraw Społecznych. Wnioskodawcy, którzy mają założony bądź założą profil zaufany mogą złożyć wniosek poprzez System SOW pod adresem sow.pfron.org.pl.

Poniżej wśród plików do pobrania:

- prośba o przywrócenie terminu

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w 2020 r. finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

CELE PROGRAMU:
CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym ,zawodowym i w dostępie do edukacji.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 •  poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2020 ROKU:
Moduł I:

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

ADRESACI PROGRAMU:

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 MODUŁ  I - Obszar D:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

  MODUŁ  II:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 

Terminy przyjmowania wniosków:

Moduł I:

od 01.03.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

Moduł II:

semestr letni 2019/2020 od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.
semestr zimowy 2020/2021 od dnia 01.09.2020 r. do dnia 10.10.2020 r.

 
UWAGA!!!

Jeżeli Wnioskodawca posiada profil zaufany bądź kwalifikowany

podpis elektroniczny może złożyć wniosek pod adresem

https://sow.pfron.org.pl/

W tegorocznej edycji zwiększono maksymalną  kwotę dofinansowania:

 1. Moduł I - Obszar D - z kwoty 200 zł miesięcznie nad jedną (każdą) osobą zależną – do kwoty 300 zł,
 2. Moduł II

- w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia dla wnioskodawców pobierających  naukę w szkole policealnej  lub kolegium do 1.000 zł,

- w  formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia dla studentów pobierających naukę w szkołach wyższych – z kwoty 1.000 zł do 1.500  zł,

- kosztów opłaty za naukę – czesne z  3.000 zł za semestr do 4.000 zł

Kierunki dzialań as 2020

rozmiar: 224,5 KB DOC pobierz

Oświadczenie o danych osobowych

rozmiar: 34 KB DOC pobierz

Oświadczenie o miejscu pobytu stalego

rozmiar: 19,27 KB DOCX pobierz

Wniosek AS MII

rozmiar: 338,48 KB DOCX pobierz

Wniosek AS D

rozmiar: 325,47 KB DOCX pobierz

Zaświadczenie comiesięczne o wniesionej opłacie za przedszkole żłobek

rozmiar: 23 KB DOC pobierz

Zaświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola-żłobka

rozmiar: 10,33 KB DOCX pobierz

Zaświadczenie z uczelni

rozmiar: 58 KB DOC pobierz

Prośba o przywrócenie terminu

rozmiar: 119,02 KB PDF pobierz
Do góry