• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Aktywny Samorząd

Aktywny samorząd w 2024 roku

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w 2024 r. finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizowany przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, tel. 85 869 6565, 85 869 6550

 • Moduł I - Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) -  wnioski przyjmowane są od 01 marca 2024 r.  do 31 sierpnia 2024r.,
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach:
 1. dotyczące roku akademickiego 2023/2024 – od  01 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r.
 2. dotyczące roku akademickiego 2024/2025 – od 01 września 2024 r. do 10 października 2024 r.

ADRESACI PROGRAMU:
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 MODUŁ I - Obszar D:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

 MODUŁ  II:

 • znaczny, umiarkowany oraz lekki stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 

Zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

Założenie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP pozwoli na skorzystanie z możliwości jakie daje System Obsługi Wsparcia finansowanego (SOW) – nie wychodząc z domu - bez zbędnych kolejek i barier (w tym podpisanie umowy).

Wnioski będzie można złożyć w formie:

 • elektronicznej poprzez platformę SOW (https://sow.pfron.org.pl),
 • w wersji papierowej w siedzibie Urzędu przy ul. Słonimskiej 1 lub Departamencie przy ul. Bema 60/1.

Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące w 2024 r.

Dokumenty do pobrania:

MODUŁ I - Obszar D:

 MODUŁ  II:

Referat Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Bema 60/1
15-370 Białystok
tel.: 85 869 6562, 85 869 6563
85 869 6565
dsp@um.bialystok.pl

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Logo Niepełnosprawni

Do góry