• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Aktywny Samorząd

Informujemy, iż w dniu 31 stycznia 2018 r. uchwałą nr 5/2018 Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2018 roku”.

Program „AKTYWNY SAMORZĄD” obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:

  • obszar A – likwidacja bariery transportowej – realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  • obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym - realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  • obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się - realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  • obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – realizator Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – realizator Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Terminy przyjmowania wniosków:

  1. Moduł I - wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia 01.03.2018 r. jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2018 r.
  2. Moduł II – wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:
  • od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.03.2018 r.
  • od dnia 01.09.2018 r. do dnia 10.10.2018 r.

Wnioski dot. udziału w w/w programie będą przyjmowane:

  1. W siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Bema 60/1, tel. 085 869-65-50, 869-65-65, w zakresie Modułu I – obszar D oraz w zakresie Modułu II
  1. W Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w nowej siedzibie ul. Klepacka 18, tel. 085 743-54-37 w zakresie Modułu I – obszary A, B i C


Pliki do pobrania

Załącznik nr 3 - oświadczenie o danych osobowych - Moduł I - obszar D, Moduł II

rozmiar: 32 KB DOC pobierz

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł II

rozmiar: 88 KB DOC pobierz

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I - obszar D

rozmiar: 24.13 KB DOCX pobierz

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON

rozmiar: 152 KB DOC pobierz

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodzie - Moduł I - obszar D, Moduł II

rozmiar: 58.5 KB DOC pobierz

Załącznik nr 4 - zaświadczenie z uczelni - Moduł II

rozmiar: 46 KB DOC pobierz

Zaświadczenie comiesięczne - Moduł I - obszar D

rozmiar: 23 KB DOC pobierz

Zaświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola-żłobka - Moduł I - obszar D

rozmiar: 10.33 KB DOCX pobierz

Kierunki działań i warunki brzegowe Programu

rozmiar: 111 B PDF pobierz
Do góry