Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Aktywny Samorząd

Aktywny samorząd w 2021 roku

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w 2021 r. finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizowany przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, tel. 85 869 6565, 85 869 6550

 • Moduł I - Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) - wnioski przyjmowane są od 01 marca 2021 r.  do 31 sierpnia 2021r.,
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach:
 1. dotyczące roku akademickiego 2020/2021 – od  01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.
 2. dotyczące roku akademickiego 2021/2022 – od 01 września 2021 r. do 10 października 2021 r.

ADRESACI PROGRAMU:
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 MODUŁ I - Obszar D:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

  MODUŁ  II:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 

Zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku o dofinasowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

Założenie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP pozwoli na skorzystanie z możliwości jakie daje System  Obsługi Wsparcia finansowanego (SOW) – nie wychodząc z domu - bez zbędnych kolejek i barier (w tym podpisanie umowy).

Wnioski będzie można złożyć w formie:

 • elektronicznej poprzez platformę SOW (www.sow.pfron.org.pl) oraz na pocztę elektroniczną Departamentu Spraw Społecznych: dsp@um.bialystok.pl,
 • w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 lub Departamentu przy ul. Bema 60/1.

Kierunki działań

rozmiar: 771,03 KB PDF pobierz

Kierunki działań (do odczytu)

rozmiar: 238,5 KB DOC pobierz

Oświadczenie o danych osobowych

rozmiar: 14,45 KB DOCX pobierz

Oświadczenie o miejscu pobytu stalego

rozmiar: 20,03 KB DOCX pobierz

Wniosek AS D

rozmiar: 325,31 KB DOCX pobierz

Wniosek AS MII

rozmiar: 337,96 KB DOCX pobierz

Zaświadczenie comiesięczne o wniesionej opłacie za pobyt dziecka

rozmiar: 12,05 KB DOCX pobierz

Zaświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola

rozmiar: 22,5 KB DOC pobierz

Zaświadczenie z uczelni

rozmiar: 60,5 KB DOC pobierz

Referat Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Bema 60/1
15-370 Białystok
tel.: 85 869 6562, 85 869 6563
85 869 6565
dsp@um.bialystok.pl

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Logo Niepełnosprawni

Do góry